10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Svět varhan v proměně času

Světem varhan v proměně času nás provede Mgr. Lukáš Rýdlo formou přednášky (prezentace), reprodukovaných ukázek a živě provedených skladeb na místním nástroji. Dostaneme odpovědi, proč varhany jsou bohoslužebným nástrojem, historie jejich vzniku.

Světem varhan v  proměně času nás provede Mgr. Lukáš Rýdlo formou přednášky (prezentace), reprodukovaných ukázek a živě provedených skladeb na místním nástroji. Dostaneme odpověfdi, proč varhany jsou bohoslužebným nástrjem, historie jejich vzniku, historie liturgické tvorby, včetně regionálních rozdílů ve stavbě varhan (Itálie, Střední Evrope, Německo, Španělsko)

Informace o kostele

WWW: http://ccshmalomerice.cz/

Adresa kostela: Selská 53, Brno - Maloměřice

GPS: 49°13'5.388"N, 16°38'34.702"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vratislav Jan Marša

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 4 (od nádraží),  autobus 75 (od Staré osady) - zastávka Proškovo náměstí. Sborový dům se nachází 200 m zpět na křižovatce ulice Selská a Franzova.

Samostatná náboženská obec v Brně - Maloměřicích Církve českoslovesnké husitské vznikla 8. září 1951. Současný sborový dům náboženská obec zakoupila v roce 1958 a adaptovala na modlitebnu se zázemím pro farní úřad, radu starších atd. Do působnosti náboženské obce patří nejen Maloměřice, ale také Obřany a mimobrněnské obce Bílovice nad Svitavou, Řícmenice, Kanice atd. V Bílovicích nad Svitavou má náboženská obec modlitebnu, která v současnosti mimo jiné slouží jako zázemí z.s. Lesní Bílovice a jejich mateřské školce (klubu) Lesní skřítci. V této modlitebně se konají bohoslužby každou třetí neděli v měsíci. Během historie náboženské obce se v ní vystřídalo několik duchovních. Nesmazatelnou stopu však zde zanechala její dlouholetá farářka Mgr. Květoslava Bezdičková.

Život náboženské obce byl negativně ovlivněn politikou komunistického režimu vůči církvím. Očekávání v nové vzedmutí náboženské obce spojené se sametovou revolucí v roce 1989 se bohužel nenaplnila. V současné době náboženskou obec tvoří sice malé, ale živé společenství bratrů a sester. Nyní náboženská obec prochází generační obměnou a je v podstatě opětovně budována.

Vzhledem k tomu, že současné společnství je velmi otevřené a tolerantní, poskytuje duchovní domov těm, kteří jsou váhající a hledající. Duchovní domov, pomoc a duchovní doprovázení zde nacházejí lidé, kteří jsou jiné sexuální orientace či jsou společností stigmatizovány a to bez rozdílu vyznání či příslušnosti k církvi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube