10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Jako letní sníh

Nejnovější filmová verze Komenského životopisu ozvláštněna přítomností malíře Rembrandta, který ve druhé polovině 17. století Jana Amose skutečně v Amsterodamu namaloval. Film je obsazen plejádou známých českých filmových herců.

Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisů, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, ale také v těch místech Evropy, ve kterých jsou nejpatrnější stopy působení Jana Amose, tedy také v Maďarsku, kde se mu podařilo vytvořit životaschopný model výuky pod heslem „škola hrou“. Příběh Komenského rámuje jeho rozhovor s malířem Rembrandtem, který kreslil jeho podobiznu. Na základě jejich rozhovoru se před námi odvíjejí jednotlivé epizody Komenského života. Ukazují, že Komenský byl nejenom nesmírně plodným autorem a skvělým myslitelem, ale také člověkem z masa a kostí, člověka láskyplného, sužovaného osobními tragédiemi i tehdejším překotným vývojem evropské společnosti. Ve ztvárnění hlavní role se vystřídají Alois a David Švehlíkovi. Významnou roli si zahraje také Vladimír Javorský nebo Igor Bareš, který ztvárnil malíře Rembrandta. Literární odkaz Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla vševěda, objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem "Labyrint světa a ráj srdce". Režie filmu se ujal Lubomír Hlavsa, známý filmem Poslední útěk Jeronýma Pražského, anebo Jan Hus: Cesta bez návratu. Film vznikl v koprodukci České televize a společnosti Vistafilm.

Informace o kostele

WWW: http://ccshmalomerice.cz/

Adresa kostela: Selská 53, Brno - Maloměřice

GPS: 49°13'5.388"N, 16°38'34.702"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vratislav Jan Marša

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 4 (od nádraží),  autobus 75 (od Staré osady) - zastávka Proškovo náměstí. Sborový dům se nachází 200 m zpět na křižovatce ulice Selská a Franzova.

Samostatná náboženská obec v Brně - Maloměřicích Církve českoslovesnké husitské vznikla 8. září 1951. Současný sborový dům náboženská obec zakoupila v roce 1958 a adaptovala na modlitebnu se zázemím pro farní úřad, radu starších atd. Do působnosti náboženské obce patří nejen Maloměřice, ale také Obřany a mimobrněnské obce Bílovice nad Svitavou, Řícmenice, Kanice atd. V Bílovicích nad Svitavou má náboženská obec modlitebnu, která v současnosti mimo jiné slouží jako zázemí z.s. Lesní Bílovice a jejich mateřské školce (klubu) Lesní skřítci. V této modlitebně se konají bohoslužby každou třetí neděli v měsíci. Během historie náboženské obce se v ní vystřídalo několik duchovních. Nesmazatelnou stopu však zde zanechala její dlouholetá farářka Mgr. Květoslava Bezdičková.

Život náboženské obce byl negativně ovlivněn politikou komunistického režimu vůči církvím. Očekávání v nové vzedmutí náboženské obce spojené se sametovou revolucí v roce 1989 se bohužel nenaplnila. V současné době náboženskou obec tvoří sice malé, ale živé společenství bratrů a sester. Nyní náboženská obec prochází generační obměnou a je v podstatě opětovně budována.

Vzhledem k tomu, že současné společnství je velmi otevřené a tolerantní, poskytuje duchovní domov těm, kteří jsou váhající a hledající. Duchovní domov, pomoc a duchovní doprovázení zde nacházejí lidé, kteří jsou jiné sexuální orientace či jsou společností stigmatizovány a to bez rozdílu vyznání či příslušnosti k církvi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube