10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Prohlídka Kaple Božího hrobu

Kaple Božího hrobu je jedinečnou památkou. Kaple Božího hrobu jsou typické svým vzhledem, půdorysem a dalšími vnitřními a vnějšími znaky. Typ stavby vychází z podoby kaple stojící uvnitř Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.

Na území České republiky je známo 27 kaplí Božího hrobu.

Kaple Božího hrobu byla budována od roku 1701 podle vzoru jeruzalémské kaple uvnitř Chrámu Božího hrobu. Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě leží na místě Golgoty neboli hory Kalvárie, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento kostel je důležitým poutním místem již od 4. století. Pro fyzickou nemožnost většiny lidí putovat do Jeruzaléma, začaly vznikat v Evropě podobné kaple, které se podobaly jeruzalémské buď rozměry, vnitřními dispozicemi, nebo typickou baldachýnovou edikulou tvořenou arkádou na půdorysu šestiúhelníku, helmicovou střechou s bání a dalšími typickými prvky.

Pro nedostatek archivních pramenů neznáme důvod vzniku kaple ani iniciátora stavby, ani architekta. Kaple byla dokončena v roce 1707, kdy byla pravděpodobně i vysvěcena. V roce 1905 byl prostor kaple upraven na kapli Panny Marie Lurdské.

Kaple byla silně zavlčena. Nyní jsou otlučené omítky a stěny vysychají. Návrh odvlčení počítá s vysycháním stěn,dále se snížením terénu a sanačním systémem.

Věříme, že se nám podaří uvést tento prostor do dobrého technického stavu. Plánujeme i nový koncept prostoru kaple, aby byl zároveň i pěkným místem k načerpání sil. V hrobě byl Ježíš pohřben a hrob se stal také místem jeho vzkříšení. Proto může být i toto místo pro nás zdrojem nové naděje a povzbuzení.

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Pavel Kafka

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 12 (Česká)

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube