10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Historická budova bývalého Mariánského ústavu a kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova poprvé v rámci Noci kostelů otevřena veřejnosti! Začátky prohlídek: 19.00, 20.00 a 21.00 hod. Ve dvoře budovy bude přístupný infostánek, kavárna, kreslírna pro děti.

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova - Brno, Lidická 24

Historická budova a kaple bývalého Mariánského ústavu poprvé v rámci Noci kostelů otevřena veřejnosti!

Mariánský ústav Kongregace Dcer Božské Lásky byl na Lidické ulici založen roku 1870. Jeho hlavním posláním bylo ujímat se chudých dívek, které v té době ve velkém počtu přicházely z venkova do velkých měst, aby zde hledaly službu. Budovy Mariánského ústavu s domácí kaplí byly vystavěny mezi lety 1878–1883 podle plánů stavitele Josefa Arnolda. Sochařskou výzdobu provedl brněnský sochař Franz Dressler.

V 50. letech musely sestry své nemovitosti opustit. V prostorách Mariánského ústavu byl internát učiliště Elektrotechnických závodů Julia Fučíka. V kapli byla zřízena tzv. síň tradic, jíž místo oltáře dominovala busta V. I. Lenina. V roce 1990 byly sestrám jejich nemovitosti vráceny a kaple byla znovu obnovena a vysvěcena. V současnosti je objekt sídlem katolické komunity Emmanuel, která zde pořádá řadu akcí pro veřejnost.

Ve dvoře budovy bude kdykoli přístupný infostánek, kavárna, kreslírna pro děti a testík z Bible. V každou celou hodinu je možnost komentované prohlídky budovy a dochovaného historického interiéru kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Začátky prohlídek: 19.00, 20.00 a 21.00 hod. Délka trvání 20 minut.

Externí WWW odkaz: www.emmanuel.cz

Informace o kostele

WWW: http://www.emmanuel.cz

Adresa kostela: Lidická 24

GPS: 49°12'7.437"N, 16°36'27.563"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivo Sperát

Návaznost na dopravu:

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se nachází na ulici Lidická, asi 3 minuty od zastávky MHD Moravské náměstí. 

Komunita Emmanuel vznikla v roce 1973 ve Francii. První členové z České republiky vstoupili do komunity v roce 1990. Její centrum je v Brně při farnosti sv.Tomáše. Hlavní pilíře spirituality komunity jsou adorace, soucítění a evangelizace. Členové jsou jak svobodní a manželé, tak osoby zasvěcené pro Boží království. V současné době má česká provincie 160 členů.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube