10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Prohlídka kostela (další případný program na webu či facebooku farnosti)

Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Externí WWW odkaz: www.dekanstvimh.cz

Informace o kostele

WWW: http://www.dekanstvimh.cz

Adresa kostela: Na Františku

GPS: 50°29'20.100"N, 15°2'22.122"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Kostel je empírová bloková stavba z let 1838-41, obdélná, sálová, bez vyznačeného presbytáře, s hranolovou věží (dokončena 19. května 1841) nad vstupním průčelím, členěným dvěma páry pilastrů, jež nesou trojhranný štít.  Kostel má rovněž čistě empírový mobiliář.  Hlavní oltář je od Petra Buška ze Sychrova z r. 1843 (posvěcen 18. července téhož roku) ve tvaru pilířové arkády s obrazem Smrti sv. Františka od Antonína Lhoty. Dva boční oltáře jsou  téhož typu, P. Marie z r. 1876 a sv. Jana Nep. z r. 1875 (posvěcen 18. června 1875), na němž je obraz světce od Josefa Vojtěcha Hellicha. Zajímavé jsou raně barokní varhany z r. 1672, opravené roku 1707 františkány z Turnova, o třech travé, s boltcovou ornamentikou.

Unikátnost této chrámové stavby spočívá  ve své slohové empírové čistotě a to jak po stránce exteriéru, interiéru tak i vybavení mobiliáře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube