10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Noc kostelů ve Starém Kolíně

Kulturní program s hudbou, přednáškami, besedou o pravoslavném křesťanství, výkladem hodináře a návštěvou u hodinové stroje, tvořením pro děti a ochutnávkou ukrajinských i českých dobrot.

 

18:00 Zahájení Noci kostelů za odbíjení opravených věžních hodin a společné modlitby

18:15 Přednáška PhDr. Miroslavy Jouzové, PhD.: Střípky z historie Starého Kolína

18:50 Povídání hodináře Miroslava Janků o hodinovém věžním stroji a prohlídka stroje ve věži spojená s odbíjením celé hodiny

19:10 Přednáška Blanky Lískové: Starokolínský betlém oslavil sto let s fotografiemi jesliček

19:20 Zpěv ukrajinských lidových písniček v podání žen z Ukrajiny, které našly dočasné útočiště před válkou ve Starém Kolíně

19:30 Jaké jsou rozdíly mezi pravoslavnými a katolickými svátky a tradicemi? Jaké dobroty se vaří a pečou? Jak se svátky slaví? Jak to vypadá v pravoslavném kostele a co symbolizuje v pravoslaví ikona? Beseda s ukrajinskými ženami

19:50 Povídání hodináře Miroslava Janků o hodinovém věžním stroji a prohlídka stroje ve věži spojená s odbíjením celé hodiny

Pro děti po celou dobu přichystáno tvoření, pexeso. K dispozici pro všechny pohoštění, včetně ochutnávky ukrajinských dobrot.

Časy jsou orientační, budou uzpůsobeny situaci a návštěvníkům.

Externí WWW odkaz: Starokolínský okrašlovací spolek

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Kolínská

GPS: 50°0'33.855"N, 15°17'29.156"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Lísková

Návaznost na dopravu:

České dráhy - spoj OS 5021 z Kolína v 17.44, z Prahy možné využít R 895 Slovácký expres - Hl. nádraží 16.42. Z Přelouče OS 5016 v 16.55.

Dostupné osobním vozem (parkovat lze u obecního úřadu nebo u obchodu na náměstí), na kole nebo koloběžce (stojan vedle brány do kostelního areálu).

Kostel svatého Ondřeje ve Starém Kolíně je jednolodní orientovaná kamenná stavba. Loď je křížová, věž je v západním průčelí. Leží nedaleko náměstí.

Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 přestavěn  ve stylu barokní gotiky, v Archivu Pražského hradu se nalezly návrhy slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, někteří historici umění připisují přestavbu Tomáši Haffeneckerovi. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o mobiliář.

Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779. Varhany pochází z roku 1904.

Stěny kostela jsou hladké s márožními lizénami bez hlavic, kouty jsou vyduté. Hlavní římsa se táhne podél celého kostela i věže a má gotický profil.

Věž je čtvercová, dvoupatrová. Přízemí a první patro jsou zvnějšku přestavěné do baroka, zevnitř jsou z části zazděná gotická okna.

Hlavní loď má rozměry 5,73 x 25,48 metru, příční lodě jsou dlouhé 7 metrů. Křížení lodí má zatupené kouty a je uzavřeno nízkým kopulovým klenutím. V lodi jsou dvě pole křížových kleneb, žebra spočívají na nástěnnýchpilastrech, křižují se v hladkých svornících.

Sakristie je jednopatrová barokní stavba. V patře je oratoř otevřená do kostela.

Ohradní zeď hřbitova kopírující půdorys kostela, s kapličkami v nárožích a s kostnicí. Fara z doby po roce 1761.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube