10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Varhanní koncert: Vladimír Roubal

Vynikající varhaník a improvizátor Vladimír Roubal rozezvučí romantické varhany, které vynikají škálou zvukové barevnosti.

Roudnické romantické varhany rozezvučí významný varhaník a improvizátor Vladimír Roubal. Koncert bude zároveň zahajovací událostí festivalu Rosa Bohemica, který si klade za cíl přinášet kvalitní klasickou hudbu do menších měst, pořádat koncerty na krásných a mnohdy pozapomenutých místech a tím připomenout jejich původní význam. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Vladimír Roubal (* 1965) od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Studoval obor varhany na konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, varhanní improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Věnuje se koncertní činnosti; vystupoval v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Holandsku a USA. Pořídil četné nahrávky pro Český rozhlas a Českou televizi, japonský rozhlas a televizi, dále pro holandský, německý a americký rozhlas. V prosinci r. 1999 absolvoval koncertní turné po Japonsku.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostroudnice.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 50°25'35.817"N, 14°15'24.246"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Horáková

Návaznost na dopravu:

Pro návštěvníky z Prahy jsou k dispozici pravidelné vlakové a autobusové spoje (cca 50min. z Prahy). Po domluvě možnost přespání.

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem je nedílnou součástí bývalého kláštera (proboštství) augustiniánů kanovníků. Založen byl v roce 1333 na místě původního kostela, jehož část zřejmě přetrvala ve zdivu dnešní sakristie. Zakladatelem byl pražský biskup Jan IV. z Dražic, který ke kostelu přivedl v Čechách dosud neznámý řád augustiniánů kanovníků. Hrubá stavba klášterního komplexu byla dokončena v roce 1360 a proboštství se stalo centrem vzdělanosti a místem obnovy řeholního života. Roudnická statuta byla přijímána dalšími augustiniánskými kanoniemi celé střední Evropy a roudnické proboštství se stalo hlavou samostatné augustiniánské kongregace. Rozkvět zastavila husitská revoluce, kdy byl klášter vypálen a jeho majetky rozkradeny. Obnova komunity po roce 1436 nebyla bez patřičného hospodářského zázemí možná a od konce 15. století nahradili augustiniány utrakvističtí kněží. V roce 1594 dosadila majitelka panství Polyxena z Rožmberka (později z Lobkovic) k utrakvistickému kostelu také katolického kněze s titulem probošta, který zde získal výlučné postavení až po roce 1620. V roce 1676 kostel vyhořel a po provizorním zastřešení byl obnoven až po dlouhých padesáti letech. Obnovu ve stylu barokní gotiky provedl podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky litoměřický stavitel Ottaviano Broggio.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube