10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Koncert pro vernisáž

Na vernisáži zazpívají děti ze sboru ruprechtické školy, pod vedením paní učitelky Kristýny Knopové. Na flétničky zahrají prvňáčci a druháčci pod vedením paní učitelky Hany Jabůrkové. Krátké barokní skladbičky na violoncello vám předvede Kevin Bureš.

Informace o kostele

WWW: http://www.arcidekanstvi-lbc.cz/

GPS: 50°47'40.878"N, 15°4'27.706"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Nováková

Návaznost na dopravu:

Z centra Liberce se ke kapli dostanete autobusem 18 na zastávku U Transformátoru (850m) nebo Blanická (300m) nebo autobusem 25 na zastávku Ruprechtice náměstí vzdálenost 900m).

U zázračné studánky nechal v roce 1807 postavit ruprechtický rychtář Johann Georg Wöber pískovcové sousoší Kalvárie. To v roce 1833 doprovodila křížová cesta. V roce 1907 byla na poutním místě postavena kaple od architektů Heinricha Fanty a Maxe Kühna. Po II. světové válce a odsunu německého obyvatelstva, byla kaple opuštěna. Od padesátých let kaple U Obrázku postupně pustla, kalvárie byla zdemolována a kvádry křížové cesty povaleny. V roce 1977 sloužila kaple jako umělecký ateliér, interiér ipřesto chátral. V roce 1990 převzal klíče od kaple františkánský kněz Antonín Kejdana, kterému byla svěřena ruprechtická farnost. Od roku 1995 se zařizovaly záležitosti týkající se generální opravy kaple a byla vytvořena sbírka na její opravu. 22.8.1998 byla litoměřickým biskupem mons. ThDr. Josefem Kouklem kaple znovu vysvěcena. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube