10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Komentovaná prohlídka

Prohlídka sborového domu

Prohlídka sborového domu s bratrem farářem Michaelem Hánou.

Informace o kostele

WWW: https://ccepelhrimovstrmechy.blogspot.com/

Adresa kostela: Růžová 82

GPS: 49°25'52.866"N, 15°13'28.893"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: petr turecký

Koncem r. 1990 postihla kazatelskou stanici další pohroma. Budovu, v níž byla modlitebna, sice řádně koupila, žel od nepravého majitele; podle restitučního zákona ji musela předat původnímu majiteli, který dovolil kazatelské stanici po dva roku za výhodných podmínek dál užívat místnost modlitebny. V červnu 1991 věnovalo městské zastupitelstvo jako odškodnění kazatelské stanici dům čp. 82 v Růžové ulici. Ač byl značně sešlý, znamenal pro nás mnoho. Díky Čedoku, který velkou finanční výpomocí za to, že přízemí budovy bude užívat pro své potřeby, a darům jak členů sboru, tak zejména přátel ze zahraničí, bylo možno pustit se do nákladné rekonstrukce a sborový dům, v němž kromě sborových místností (v I. patře) je i byt pro kazatele (v podkroví), slavnostně na svatodušní neděli 30. května 1993 otevřít. 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube