10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Noční prohlídka klášterního kostela včetně nejstarší románské části - Doksany

Prohlídka klášterního kostela Narození Panny Marie a tzv. románské krypty. Prezentace videí a fotografií kláštera a doksanského společenství.

Dne 10. června 2022 budete moci v rámci "Noci kostelů" navštívit i doksanský klášterní kostel včetně nejstarší části tzv. "románské krypty". Od 21:30 bude kostel otevřený k prohlídce. Návštěvníci si sami budou moci projít kostel i kryptu a v případě dotazů jim budou k dispozici průvodci, kteří zodpoví jejich dotazy. V kostele se budou prezentovat videa Martina Čecha a fotografie Martina Čecha a Miroslava Zimmera. Program končí ve 23:00. Srdečně zveme.

Externí WWW odkaz: web farnosti Doksany

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdoksany.cz

GPS: 50°27'19.152"N, 14°9'33.083"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Jordánek

Historie klášterního kostela v Doksanech začíná s přípravou založení kanonie sester premonstrátek. Základní kámen klášterního kostela byl zřejmě položen v roce 1144 a zhruba o rok později na toto místo, do provizoria, přišly první sestry z kláštera v porýnském Dünwaldu. Uvádí se, že nedokončenou stavbu konsekroval 19. září 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík. (Je věcí spekulace, zdali roku 1145 Jindřich Zdík posvětil dřevěný provizorní kostel, nebo již z velké části hotovou kamennou stavbu.) Jednalo se o typickou románskou trojlodní baziliku. Již kolem roku 1200 však musel být kostel opravován a své prožil i za husitských válek. Po několikeré opravě se chrám dočkal začátkem 18. století barokní přestavby. Na jeho výzdobě se podíleli význační čeští i světoví stavitelé a umělci. Pozoruhodné je, že původní románské zdivo bylo pod bohatou barokní štukovou výzdobou zachováno do výše kleneb. Taktéž na dispozici kostela je ještě dodnes patrné, že nikdy nepřestal být v jádru trojlodní bazilikou, byť interiér i exteriér byl proměněn tak, že se kostel stal význačnou stavební památkou vrcholného baroka. Roku 1998 se k tomuto chrámu opět navrátily sestry premonstrátky. Kostel tak začal sloužit svému původnímu poslání, když se stal znovu centrem kláštera a začala se v něm odehrávat nemalá část života kontemplativních sester. Více informací na: www.farnostdoksany.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube