10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

KONCERT MILAN ČERNÝ - DESTISBOROVÁ RENESANČNÍ LOUTNA

KONCERT MILAN ČERNÝ - DESTISBOROVÁ RENESANČNÍ LOUTNA

Koncert Milan Černý - desetisborová renesanční loutna 

Program: Adrian Dess (1545-1608?)

               Nicolas Wallet (1583 - 1645) 

              Joachim van den Hove ( 1567 - 1620) 

Informace o kostele

WWW: https://www.salesianiteplice.cz/farnost/

GPS: 50°35'50.428"N, 13°49'12.945"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

Kostel a zvonice u kostela byly postaveny roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého se zachovaly renesanční figurální náhrobky, jenž jsou osazeny na vnějších stěnách. Kostel je jednolodní sakrální stavba s obdélným pětibokem ukončeným presbytériem, se sakristií a oratoří po stranách. Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730. Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube