10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Otevřený kostel pro individuální návštěvu

Po celou dobu otevření kostela je možnost si prohlédnout vnitřní prostory. Za zmínku stojí kopie deskového gotického obrazu z doby před rokem 1400, jehož originál (objeven zde koncem 19.století) je pod názvem "Votivní deska z Dubečka" vystaven v Národní galerii. Reprezentoval umění při výstavě věnované přemyslovské kněžně sv. Ludmile - 1100 let od umučení" v roce 2021-2022.

Návštěvníci se mohou odměnit otiskem razítka s dnešní podobou kostela.

Informace o kostele

Adresa kostela: Lipové nám.

GPS: 50°3'19.389"N, 14°34'50.466"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Šavrdová Vladimira

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku je starobylého založení. Nejstarší zmínku o zdejším kostele obsahuje letopočet 1364, kdy byl ustanoven při zdejším kostele plebán Matěj Medvědův (Ursi) z Břízy. Fara zanikla v dobách husitských. Kostel je prostá budova s hrotitou poměrně vysokou věží v průčelí. Původní je pouze gotický presbytář sklenutý žebrovím a stěny lodi. Strop je rovný, věž byla přistavěna až r. 1867 v souvislosti s jinými méně výraznými úpravami.

Architektura hlavního oltáře je pseudogotická, obraz sv. Petra z 18. století však byl ponechán, stejně tak některé části kazatelny a mřížka pro svaté přijímání. Presbytář má zachovánu původní dispozici, tj. pevný oltář, u něhož stojí kněz obrácen tváří ad orientem.

V zadní části kostela lze spatřit několik náhrobků ze starší doby.

Varhany z konce 19. století původně jednomanuálové byly v letech 2003–2005 rozšířeny o druhý manuál s 5 rejstříky. Jejich skříň je rovněž pseudogotická.

Ve věži se nachází dnes pouze jeden zvon, který byl přelit r. 1659. Je na něm malá značka zvonařova s opisem Benedictus Priot Lotaringus.

V roce 2004 byl kompletně opraven exteriér včetně střechy. Opravy interiéru probíhaly a byly dokončeny v r. 2005.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube