10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Výstava ilustrací Václava Sokola ke knize Orbis Pictus

Výstava 30 kreseb Václava Sokola, ilustrací ke knize Jana Amose Komenského Orbis Pictus.

Informace o kostele

WWW: http://www.kostel-klecany.cz

Adresa kostela: Československé armády

GPS: 50°10'38.243"N, 14°24'38.962"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Červenková

Návaznost na dopravu:

bus: linky č. 371, 374 -  nástupní stanice Praha - Kobylisy,ulice Pod Sídlištěm - výstupní zastávka Klecany, U kostela

auto: silnice č. 608, směr Teplice, odbočka směr Zdiby, Klecany

parkování u kostela

Klecanský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie zde stával podle farní kroniky už za panování Karla IV. a první písemná zmínka je z roku 1332. Původně gotická stavba byla v roce 1748-49 přestavěna v jednoduchém slohu barokním a v roce 1892 podle návrhu architekta Jana Vejrycha, přestavěna ve slohu české renesance. Z téhož roku pocházejí i nově zrekonstruovaná kostelní vrata.  Opravu provedl v roce 2014-15 zdarma kovář pan Václav Minařík z Mšeneckých Žehrovic. Hlavní oltář z roku 1888 byl v roce 1978 nahrazen jednoduchým oltářem kamenným. Odstraněna byla i kazatelna a kostelní lavice – vše bylo napadeno dřevomorkou. Kostel byl několikrát vykraden. Nad hlavním oltářem je umístěn art protis Madona v rajské zahradě od Běly Kolčákové. Po stranách jsou dřevěné reliéfy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Xaverského. Byly vyřezány podle ukradených barokních soch. Malba na stropě chrámové lodi (P. Maria v oblacích uprostřed andělů) je dílem ak. malíře Vojtěcha Bartoňka. Na postranních rokokových oltářích z 18. století jsou obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise. Kamenná křtitelnice je z roku 1674, víko je dřevěné, barokní. Kostelní varhany byly vyrobeny firmou Rejna a Černý a mají 8 rejstříků. Do chrámového zdiva v předsíni bylo vsazeno několik náhrobních kamenů ze 16. a 17. století. Ve věži kostela je umístěn hodinový stroj z roku 1729, který byl dílem firmy „Johann Wentzel Neuman Prag“. Kdy hodiny přestaly ukazovat čas, nevíme (poslední zmínka je z roku 1938). V roce 1999 byl ve věži umístěn nový zvon Václav, pořízený z darů občanů a sponzorů. Před I. sv. válkou měly Klecany sedm zvonů, pět z nich bylo v roce 1917 rekvírováno. Díky sbírkám občanů byly v době mezi světovými válkami pořízeny tři nové zvony. V době II. světové války byly odvezeny všechny. Vrátil se pouze jeden - byl puklý (z roku 1728 barokní). Je umístěn ve výklenku hlavní kostelní lodi. V létech 1876-84 zde působil kněz a v tehdejší době velmi oblíbený spisovatel a povídkář Václav Beneš Třebízský.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube