10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Zahájení Noci kostelů v Zaječí

Informace o kostele

WWW: https://www.velkebilovice.cz/farnost/os-1012

GPS: 48°52'19.92"N, 16°46'24.6"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Vejrostová Veselá

Kostel sv. Jana Křtitele

Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube