10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Koncert ZUŠ J.R.Míši v Orlové

Vystoupení žáků a přátel ZUŠ J.R.Míši v Orlové.

Již tradičními hosty evangelického kostela v Orlové jsou mladí žáci a studenti hudebních oborů ZUŠ J.R.Míši v Orlové.

Externí WWW odkaz: ZUŠ J.R.Míši

Informace o kostele

WWW: http://www.orlovasceav.cz

Adresa kostela: P. Cingra 482

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Návaznost na dopravu:

Nejbližší autobusové zastávky:

  • Orlová,Město,Kopaniny
  • Orlová,Město,nám.
  • Orlová,Město,čerp.st.


"O KOSTELE" - 160. výročí kostela


Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku) Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenou ve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu. V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice. V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19. století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem. Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska.

 


"PODDOLOVANÝ KOSTEL"


Kostel stojí na poddolovaném území a je mírně nakloněn. V průběhu jeho dějin se proto musel několikrát opravovat. Poslední významná oprava proběhla v roce 2005, kdy byl kostel nově staticky zajištěn metodou předpjatých ocelových lan (použito 1300 m lan) a klenby byly zpevněny tlakovou injektáží vysokopevnostní pryskyřicí s nízkým stupněm napěnění.

 


"VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA"


Kostel je možné si prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky na tomto odkazu. Ale popravdě tento kostel je nejlépe vidět na vlastní oči, je nádherný!

 


"KOSTEL PRO VŠECHNY"


Kostel je specifickým místem, kde je možno prožít osobní ztišení nebo na základě oslovení Bohem udělat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, že jde o prostor určený jen úzce profilované skupině lidí. Orlovský farní sbor si ovšem myslí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. Otevírá se jednotlivcům, stejně jako větším skupinám lidí.

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové • bohoslužby, víra, studium Bible, setkání všech generací • web

Benjamín Orlová, z. s. • volnočasové aktivity pro děti a mládež, pobyty a tábory, kluby, turnaje, setkání mládeže • web

Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové • podpora kulturní památky - Evangelický kostel v Orlové • web

 


"TURISTICKÁ VIZITKA"


U příležitosti 160. výročí kostela v letošním roce farní sbor vydal turistickou vizitku, kterou budete mít možnost zakoupit v průběhu večera a nalepit si ji do svého Wander Booku. Kromě toho čeká na návštěvníky mnoho dalších upomínkových předmětů a publikací. Do svých turistických deníků můžete také obdržet razítko místního kostela.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube