10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Lidskost není zcela ztracena

Pásmo čtení vybraných textů z Komenského Porady o nápravě věcí lidských a Komenského písní. Texty budou číst významné osobnosti Neveklovska, hudba a zpěv zazní v podání Marie Kozákové. K vidění bude také výstava Komenského ilustrovaných citátů.

Jan Ámos Komenský prožil veliké otřesy ve společnosti - třicetiletou válku, hladomory a drastické hospodářské změny. Prožil je i v osobním životě - ztrátu nejbližších, zmaření jeho celoživotní práce. A přeci nepřestal věřit, že lidskost není zcela ztracena a že náprava věcí lidských je možná.

Pojďme se poradit o nápravě věcí lidských s Janem Ámosem. Zaposlouchejme se do vybraných textů z jeho knihy. Významné osobnosti Neveklova budou číst vybrané texty z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských. Program bude doprovázen Komenského písněmi a dobovou hudbou.

Pořádá Církev bratrská Neveklov (www.cb.cz/neveklov)

Externí WWW odkaz: Církev bratrská Neveklov

Informace o kostele

WWW: http://www.cb.cz/neveklov

Adresa kostela: Malé nám. 25

GPS: 49°45'9.997"N, 14°32'2.684"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Trávníček

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube