10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Koncert komorního sboru ZUŠ Kdyně s varhanním doprovodem Alžběty Johánkové

Informace o kostele

GPS: 49°24'12.613"N, 12°57'0.999"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Karel Adamec

Z dějin farního kostela sv. vavřince v Mrákově.

Až do roku 1790 chodili mrákovští do kostela do Domažlic ke "Svatým", kam patřili farou. Roku 1782 bylo dekretem císaře Josefa II. rozhodnuto, aby farní kostely nebyly od sebe vzdáleny víc jak hodinu cesty. Tak došlo ke stavbě kostela a zřízení fary v Mrákově. 24. října 1790 byl císařem Leopoldem II. jmenován prvním mrákovským farářem P.Jan Alexander Demuth, augustinián z domažlického kláštera. V sobotu19. prosince se ujal nový farář úřadu a den na to - byla IV. neděle adventní - byly konány v Mrákově v dřevěném kostelíku první bohoslužby. Tento kostelík však brzy nestačil. byl zbourán a místo něho v letech 1811 - 13 vystavěn nový, zděný.

13. srpna 1861 r. vyhořela bez mála celý Mrákov. Ze vsi zůstalo jen 6. stavení, ostatních 72. lehlo popelem, mezi nimi i fara. Také věž zhořela celá, kostelní střecha z jedné třetiny. Je tedy nynější věž asi o 50 let mladší než kostel.

Z vnitřního zařízení je pamětihodné: 8. dubivých lavic a vyřezávaná zpovědnice, darovane ještě do původního, dřevěného kostelíka z Chotěšova, z klašterního kostela sester Premonstrátek, který byl za císaře Josefa zrušen. Téměř všechny obrazy v kostele jsou dílam domažlického malíře A. Wienningera z druhé poloviny XIX století. Nová kostelní okna s motivy výšivek chodských šátků navrhla sl. Marie Bílková z Mrákova.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube