24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Zapálení svíček za zemřelé obyvatele Svatoboru

Zájemci budou moci zapálit své donesené svíčky u nově odhalených náhrobků na revitalizovaném hřbitově v pietní vzpomínce na původní obyvatele zdejší vsi, potažmo celé krajiny Doupovských hor.

Přijďte zažít tu pravou Noc kostelů v tajemné atmosféře uprostřed opuštěné krajiny a vzpomenou na ty, kteří jí museli opustit. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru s farou, školou a hřbitovem byl vždy hlavním duchovním i světským centrem života obyvatel ze širokého okolí. Podpořte nás při obnově jedné z nejvýznamnější a zároveň nejohroženějších památek na Karlovarsku – společně dokážeme tomuto místu znovu vdechnout život.

Externí WWW odkaz: Revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru

Informace o kostele

Doupovské Hradiště - Svatobor, kostel Nanebevzetí Panny Marie

WWW: http://dokumentacepamatek.cz/

GPS: 50°14'35.375"N, 13°1'19.661"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Vyčichlo

Návaznost na dopravu:

Svatobor je vzdálen 15 kilometrů od centra Karlových Varů. Dostupnost pouze vlastní dopravou. Dopravní prostředky lze zaparkovat při hlavní silnici uprostřed vsi.

Monumentální barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru nechal vystavět v letech 1731-1736 tehdejší majitel panství Kysibl (Stružná) hrabě František Josef Černín na místě staršího gotického kostela na terase nad vsí Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách. Plány kostela vypracoval ve své době nejuznávanější a nejvyhledávanější český architekt František Maxmilián Kaňka v duchu rafinovaného minimalismu. Objekt je tak nejvýznačnějším zástupcem sakrálních staveb v kontextu toho architektonického stylu v Čechách. Na bohaté výzdobě a vybavení kostela se podíleli přední umělci tehdejší doby, mezi které patřil český barokní malíř Josef Kramolín, sochaři Johann Karl Stilp z Chebu, Johann Wildt z Lokte a Karel Waitzmann z Kadaně, či malíř Peter Wenzl Perger z Vroutku. Do areálu kostela byla vetknuta barokní budova fary, kostnice a barokní kaple Olivetské hory. Roku 1892 byl poté na návrší při cestě do Staré Vsi vybudován nový hřbitov.

Osvětlený interiér kostela Nanebevzetí Panny MariePo vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byla zdejší farnost zrušena, kostel uzavřen a převeden do správy československé armády. Bohatý mobiliář zrušeného kostela byl následně rozvezen na řadu míst v Čechách. Dne 11. února 1964 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 31612/4-1040. Neudržovaný objekt však tehdy užívaly vojenské statky jako skladiště řepky. V roce 1966 nakonec kostel po úmyslném zapálení vyhořel a poté byl definitivně opuštěn a ponechán svému osudu.

Na počátku 21. století přistoupila armáda k částečné záchraně kostela. Dozděno bylo zřícené zdivo presbytáře a objekt byl zastřešen provizorní plechovou střechou. V lednu 2016 byl poté zdevastovaný objekt převeden do majetku obce Doupovské Hradiště. Kostel se dnes nachází nadále v havarijním stavu. Z důvodu narušení triumfálního oblouku a klenby závěru hrozí podle vyjádření Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně kostelu bez stavebního zásahu do několika let celkové zřícení. Náklady na nejnutnější stavební práce a statické zajištění objektu jsou odhadovány zhruba na 4,5 milionu korun. Částka na celkovou rekonstrukci kostela pak byla předběžně vyčíslena na 40 milionů korun. Záchranu areálu kostela s farou a hřbitovem provádí Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Obcí Doupovské Hradiště.

Více o historii objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kostel-nanebevzeti-panny-marie 

 

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube