28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 28. května 2021

"Poutníci" - scénické čtení - divadelní spolek NADHLED

Dva dvanáctiletí chlapci sedí před hostincem a sledují cvrkot na římské silnici. Poprvé na pouti do Jeruzaléma. Kdo by se na jejich místě netěšil? Jenže, co když není život tak jednoduchý, jak jsme si ho jako děti nalinkovali?

Informace o kostele

WWW: http://www.e-kostel.cz

Adresa kostela: gen. Klapálka 1394/37

GPS: 50°8'38.245"N, 14°6'41.083"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Černá

Návaznost na dopravu:

MHD Kladno:

Bus 4, 6, 16 a 19 - zastávka "U Bondyho" Bus 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17 - zastávka "Divadlo"

Evangelická církev

je považovaná za nejotevřenější církev v České republice. Její kořeny sahají do období české reformace, tedy do 15. století. V roce 2018 oslavíme stoleté výročí vzniku její dnešní podoby – tedy Českobratrské církve evangelické.

Mezi členy církve a návštěvníky našich shromáždění a akcí najdete obyčejné lidi s jejich problémy i rozdíly (různé rasy, názorové i sexuální menšiny, rozvedené, propuštěné vězně), kteří však chtějí svůj život brát vážně, nebýt zde pouze pro sebe, ale také pro Boha a zejména pro lidi kolem, jak se učíme z evangelia: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Každý zde může najít své místo i prostor pro uplatnění svého obdarování, včetně možností sdílení se, tvůrčích aktivit nebo jen nalezení pokoje v duši.

Evangelická církev je velmi demokratická. Každá její jednotka (sbor) je v rámci církve samosprávným útvarem, kde se neztratí nápady ani hlas těch, kteří zde aktivně působí. Zároveň je možné se podílet i na růstu a formování celé instituce. Kazatel je volen členy sboru, stejně jako jeho spolupracovníci ve vedení.

Beseda s Davidem Vávrou

Evangelický sbor v Kladně

patří spíše k menším společenstvím. Přesto kromě pravidelných nedělních bohoslužeb od 9 hodin dokážeme připravit i jiné duchovní, vzdělávací a kulturní akce jako např. přednášky, besedy či koncerty dostupné široké veřejnosti. Svůj program mají děti i senioři. Rádi se scházíme také v rodinách, nebo po bohoslužbách k povídání u kávy, čaje a občerstvení. Prostě se rádi potkáváme – nejen spolu, ale i s příchozími. Nebojte se přijít za námi do Evangelického kostela.

Počátky kladenského sboru sahají do roku 1869, kdy klimentský farář Benjamin Košut poprvé kázal ve vesnici Hřebči nedaleko Kladna a téhož roku potom také v Kladně. Roku 1872 bylo Kladno již kazatelskou stanici a od 1912 samostatným sborem.

Pohled od kalicha

Evangelický kostel

stojí na pomezí Kladna a Kročehlav již od konce 19. století. Mezitím se prostor kolem něj zahustil a dnes budova kostela poněkud zaniká na frekventované ulici Generála Klapálka. Přesto, kdo je pozorný, všimne si jí. Návrh architekta Blechy pochází z roku 1894. V roce 1895 se začalo stavět a během jednoho roku byl kostel s názvem Husova kaple postaven. Plán přístavby fary vypracoval architekt Ant. Dvořák z Královských Vinohrad v roce 1905 a následně provedl stavbu.

Prostor uvnitř je zhruba pro sedmdesát lidí. Pro sezení jsou určeny pevné lavice, je možné přidat i židle. V takovém případě tam najde místo k sezení až sto lidí. Za hlavním prostorem je další, menší sál (pro 40 – 50 účastníků) s židlemi a variabilním uspořádáním. Obě místnosti mají přiměřené sociální zázemí, lze případně využít i kuchyňku.

V našich prostorech se kromě bohoslužebných shromáždění odehrává řada dalších akcí – koncerty (pěvecké, varhanní, smyčcové trio, folk ...), konají se zde pohřby, svatby, přednášky a besedy, výstavy, schůze i různá setkání, ochutnávky, společné obědy, hudební a umělecké dílny, akce pro děti ...

Evangelický kostel je přístupný každou neděli cca od 8:30 do 11 hodin (kdy mezi 9. a 10. hodinou probíhají bohoslužby), nebo také například o Noci kostelů.

Další plánované akce naleznete na www.e-kostel.cz.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube