07.06.2024
NOC KOSTELŮ
Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

2. 5. 2024 | ČR

S velkou radostí zdravím všechny návštěvníky Noci kostelů, která se koná 7. června 2024 ve více než 1500 kostelech v České republice. Je hezké vidět, že se při této významné události otevírá tolik kostelů jako míst k zamyšlení a reflexi, radosti a modlitby.

S církví v České republice mě letos obzvlášť spojuje vzpomínka na tři návštěvy vaší krásné země. Byl jsem poctěn a dojat, když mi byl v loňském roce v Olomouci udělen čestný doktorát. V březnu to byla milá návštěva mé staré vlasti, když jsem byl na biskupském svěcení v Litoměřicích. V obou případech se mi dostalo vřelého přijetí, které odhalilo laskavost a hlubokou víru lidí. A nakonec pracovní návštěva vídeňského ordinariátu v Brně. Naše dvě diecéze jsou spojeny sv. Klementem Marií Hofbauerem, vídeňským apoštolem.

S pozdravem z Vídně přeji všem návštěvníkům, aby zažili při vstupu do otevřených kostelů také tuto srdečnost. Letos to může být zvláště patrné, protože se v katolické církvi kryje Noc kostelů se svátkem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tento svátek jasně říká: Bůh má srdce! Je otevřené všem lidem bez výjimky.

Kéž všichni načerpáte novou sílu prožitkem ticha a rozhovoru, abyste mohli společně s ostatními čelit výzvám budoucnosti.

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Arcibiskup vídeňský

 

Originální znění pozdravu

Ich freue mich sehr, alle Besucher:innen der Langen Nacht der Kirchen am 7. Juni 2024 in den mehr als 1500 Kirchen in Tschechien zu grüßen. Es ist schön zu sehen, dass bei dieser wichtigen Veranstaltung, so viele Kirchen als Orte des Nachdenkens und der Besinnung, der Freude und des Gebetes öffnen.

Ganz besonders verbindet mich in diesem Jahr mit der Kirche in Tschechien die Erinnerung an drei Besuche in Eurem schönen Land: Geehrt und gerührt war ich, als mir in Olmütz im vergangenen Jahr die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Im März war es ein zu Herzen gehender Besuch in meiner alten Heimat, als ich bei der Bischofsweihe in Litoměřice war. Beide Male wurde mir ein herzlicher Empfang zuteil, der die Freundlichkeit und den tiefen Glauben der Menschen offenbarte. Und schließlich führte auch noch der Betriebsausflug des Wiener Ordinariates nach Brünn. Unsere beiden Diözesen haben ja eine herzliche Verbindung mit dem Hl. Klemens Maria Hofbauer, dem Apostel von Wien.

Mit einem Gruß aus Wien wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern diese Herzlichkeit beim Betreten der offenen Kirchen zu erleben. Heuer ist dies vielleicht besonders zu spüren, denn die Lange Nacht fällt in der katholischen Kirche mit dem Herz-Jesu-Fest zusammen. Dieses Fest macht deutlich: Gott hat ein Herz! Es steht offen für alle Menschen, ausnahmslos.

Mögen Sie alle durch die Erfahrung der Stille und der Gespräche neue Kraft schöpfen, um gemeinsam mit den anderen die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können.

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Erzbischof von Wien


Další aktuality

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

24. 4. 2024 | ČR

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity.
 

více …

Novosvětská letos při Noci kostelů zazní napříč chrámy v Česku

Novosvětská letos při Noci kostelů zazní napříč chrámy v Česku

11. 4. 2024 | Brno

Nejslavnější téma 2. věty "Novosvětské" je pojící linkou letošní Noci kostelů - zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu. 

více …

Vizuální styl Noci kostelů

Vizuální styl Noci kostelů

3. 4. 2024 | ČR

V roce 2024 přichází nový koncept vizuálního stylu Noci kostelů, který vychází z rakouského originálu.

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

24. 1. 2024 | ČR

Přihlašování pro letošní 16. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

26. 10. 2023 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube