24.05.19
NOC KOSTELŮ
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve
ThMgr. Jan Klas
ThMgr. Jan Klas
biskup Jednoty bratrské
Martin Moldan, MBA
Martin Moldan, MBA
biskup Apoštolské církve
David Novák, M.Th.
David Novák, M.Th.
předseda rady Církve bratrské
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Daniel Ženatý
Mgr. Daniel Ženatý
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
ministr kultury ČR
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Josef Bernard
Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
Jiří Čunek
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube