07.06.2024
NOC KOSTELŮ
Mons. Martin David
Mons. Martin David
biskup ostravsko-opavský
Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský a primas český
předseda České biskupské konference
Mons. Tomáš Holub
Mons. Tomáš Holub
diecézní biskup plzeňský
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
diecézní biskup brněnský
Mons. Vlastimil Kročil
Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický
Mons. Stanislav Přibyl, CSsR
Mons. Stanislav Přibyl, CSsR
diecézní biskup litoměřický
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
 Bc. Martin Damašek, M.A.
Bc. Martin Damašek, M.A.
předseda Synodu Evangelické církve augsburského vyznání v ČR
Juraj Jordán Dovala
Juraj Jordán Dovala
brněnský biskup Církve čs. husitské
Martin Moldan
Martin Moldan
biskup Apoštolské církve
Mgr. Pavel Pechanec
Mgr. Pavel Pechanec
biskup královéhradecký Církve československé husitské
Pavel Pokorný
Pavel Pokorný
synodní senior Českobratrské církve evangelické
Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep. Fr.
Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep. Fr.
biskup Jednoty bratrské
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Martin Baxa
Mgr. Martin Baxa
ministr kultury ČR
Ing. Josef Bělica, MBA
Ing. Josef Bělica, MBA
hejtman Moravskoslezského kraje
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Kulhánek
Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Martin Netolický, PhD.
JUDr. Martin Netolický, PhD.
hejtman Pardubického kraje
Martin Půta
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina
Rudolf Špoták
Rudolf Špoták
hejtman Plzeňského kraje
Bc. Jan Nadrchal
Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubic
Mgr. Petr Ryška
Mgr. Petr Ryška
Primátor města Jihlava
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města Hradec Králové
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka statutárního města České Budějovice
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna
Mgr. Roman Zarzycký
Mgr. Roman Zarzycký
primátor města Plzně

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube