10.06.2022
NOC KOSTELŮ
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
diecézní biskup litoměřický
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Mons. Martin David
Mons. Martin David
apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze
Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Graubner
administrátor arcidiecéze olomoucké
arcibiskup arcidiecéze pražské
Mons. Tomáš Holub
Mons. Tomáš Holub
diecézní biskup plzeňský
Mons. Vlastimil Kročil
Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
Mgr. Juraj Jordán Dovala
Mgr. Juraj Jordán Dovala
brněnský biskup Církve československé husitské
Bc. David Novák, M.Th.
Bc. David Novák, M.Th.
předseda Církve bratrské
Mgr. Pavel Pechanec
Mgr. Pavel Pechanec
biskup královéhradecký Církve československé husitské
Pavel Pokorný
Pavel Pokorný
synodní senior Českobratrské církve evangelické
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Martin Baxa
Mgr. Martin Baxa
ministr kultury ČR
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Radim Holiš
Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje
MUDr. Zdeněk Hřib
MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy
Ing. Petr Kulhánek
Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Martin Netolický, PhD.
JUDr. Martin Netolický, PhD.
hejtman Pardubického kraje
Martin Půta
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Mgr. Vítězslav Schrek
Mgr. Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
Ing. Josef Suchánek
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města Hradec Králové
Ing. Martin Charvát
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
Mgr. František Jura
Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova
Ing. Tomáš Macura, MBA
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor statutárního města Ostrava
Ing. Petr Měřínský
Ing. Petr Měřínský
primátor statutárního města Přerova
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice
Mgr. Pavel Šindelář
Mgr. Pavel Šindelář
primátor města Plzně
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube