07.06.2024
NOC KOSTELŮ
Ponocovat v chrámě? Motto Noci kostelů 2018!

Ponocovat v chrámě? Motto Noci kostelů 2018!

Archiv 2018 – 17. 4. 2018 | Praha

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní překlad z roku 2009). Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem.

První kniha Paralipomenon, nazývaná také Letopisů či Kronik, vznikla se značným odstupem od doby, kterou se snaží postihnout. Popisuje totiž historii, kterou nám v Bibli zachytila také První a Druhá kniha Samuelova a která spadá do období kolem roku 1000 př. Kr. Kniha však vznikla nejméně o 500 let později, jak zachycuje právě devátá kapitola, která je v textu určitou výjimkou!

Jak se tehdy psala data?

Autor První knihy Paralipomenon se pokouší zakotvit text do hlubšího historického rámce a volí k tomu tehdy běžný způsob pomocí rodokmenů, tedy vyjmenovává rodokmeny Izraelských praotců až do doby pisatele. Není to bez důvodu, protože Izraelité žili na svém území rozděleni podle kmenů v různých oblastech. V osmém století př. Kr. totiž padlo území na severu (Severní Izrael) a v šestém století př. Kr. byla i jižní část Izraele – Judsko – dobyta Babylóňany. Mnozí se ocitli v zajetí, mnozí padli, další byli rozehnáni. Po těchto událostech se nesnadno dohledávalo, kdo přežil. A právě do této bilance historických kořenů patří i verš, o který nám jde.

Když pisatel uteče od tématu…

Mezi vyjmenovávanými lidmi je velká pozornost věnována těm, kteří sloužili správě Jeruzalémského chrámu a úkolům spojeným s bohoslužbami. Zde autor – možná záměrně, možná jen proto, že se rozpovídal – zaběhne do konkrétních detailů, jak chod chrámu kdysi vypadal. S vlastním rodokmenem to již nemá mnoho společného, snad kromě faktu, že se i tyto služby v chrámě předávají v určitém rodě. Z vyprávění se dozvídáme, že mezi služebníky chrámu byla také skupinka mužů, kteří měli za úkol střežit chrám v noci a ráno otvírat brány pro poutníky. Šlo o dobrovolníky, kteří podle rozpisu přicházeli v určený čas, vykonali svůj úkol a vraceli se k rodině.

Není chrám jako chrám

Pro lepší představu je možná důležité uvést, že chrám v pojetí Starého zákona nebyl kostel tak, jak si ho dnes běžně vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám bylo velké nádvoří, kde se lidé scházeli. Na této veliké ploše stála svatyně, kam však nesměl vstoupit nikdo kromě určených kněží. Před svatyní hořel oheň, na kterém se přinášely oběti (část zabitého zvířete, plodiny polí…). Přijít do chrámu znamenalo vstoupit na obrovské nádvoří, kde se scházely stovky lidí, kteří diskutovali, tvořili hloučky, naslouchali znalcům posvátného textu Písma… Tato velká plocha je dodnes patrná v Jeruzalémě na Chrámové hoře.

Ponocovali v chrámě…

Naši pozornost může zaujmout překlad zmíněné věty. Jako alternativu překladu vybíráme nejrozšířenější Český ekumenický překlad (1979): „Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.“ Klíčovou roli zde hraje hebrejské slovo „jalinu“, které znamená v původním významu „zastavit se na noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party. Šlo o čestný úkol, více méně odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie.

Máme před očima nejen oddané zbožné muže, kteří si po generace předávali úkol, ale s velkým obdivem můžeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného místa, motivaci těchto možná obyčejných lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu věnovat svůj čas i spánek něčemu vzácnému, co přesahuje běžné starosti o živobytí.

Dnes můžeme ponocovat v chrámě my

A tak se i my můžeme zastavit v chrámech našich měst a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu na těchto posvátných místech, „ponocovat“ nebo lépe zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího hlasu, který každého člověka po tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných starostí a ztišil své srdce před posvátným…

 

Mgr. Michal Němeček

ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského

 

(Fotografie zachycuje Jeruzalém a jeho nejvyšší místo, kde je Chrámová hora obepnutá dlouhou hradbou. Dnes tomuto nádvoří vévodí Omarova mešita se zlatou kupolí.)


Další aktuality

Noc kostelů 2025

Noc kostelů 2025

11. 6. 2024 | ČR

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května 2025.

více …

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

11. 6. 2024 | ČR

Diecézní koordinátoři se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2024, která se opět konala v celé České republice.

více …

Návštěvnost v pražské arcidiecézi

Návštěvnost v pražské arcidiecézi

8. 6. 2024 | Praha

V pražské arcidiecézi jsme v šestnáctém ročníku Noci kostelů zaznamenali přes 140 tisíc návštěvnických vstupů.

více …

Těšíme se na vás dnes 7. června 2024 večer! Máme připraveno 7777 programů!

Těšíme se na vás dnes 7. června 2024 večer! Máme připraveno 7777 programů!

7. 6. 2024 | Praha

Milí návštěvníci, dnes večer 7. června 2024 jsme pro vás připravili obrovskou nabídku po celé ČR!

více …

Dvořák 120

Dvořák 120

6. 6. 2024 | Brno

120 let letos uplynulo od úmrtí Antonína Dvořáka. Nejslavnější téma 2. věty Dvořákovy „Novosvětské“ je pojící linkou letošní Noci kostelů – zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu dnes v 19:00 - 19:05 na Youtube kanálu Noci kostelů.

více …

Noc kostelů i ve vězení

Noc kostelů i ve vězení

3. 6. 2024 | Praha

Věznice v Příbrami připravila sice uzavřený, ale přesto zajmavý program v rámci Noci kostelů.

více …

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

28. 5. 2024 | ČR

Aplikace Noc kostelů je k dispozici pro uživatele systému Android a Apple iOS.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

15. 5. 2024 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 16. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 7. června 2024.

více …

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

2. 5. 2024 | ČR

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, České republiky a do dalších zemí.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

více …

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

24. 4. 2024 | ČR

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity.
 

více …

Novosvětská letos při Noci kostelů zazní napříč chrámy v Česku

Novosvětská letos při Noci kostelů zazní napříč chrámy v Česku

11. 4. 2024 | Brno

Nejslavnější téma 2. věty "Novosvětské" je pojící linkou letošní Noci kostelů - zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu. 

více …

Vizuální styl Noci kostelů

Vizuální styl Noci kostelů

3. 4. 2024 | ČR

V roce 2024 přichází nový koncept vizuálního stylu Noci kostelů, který vychází z rakouského originálu.

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

24. 1. 2024 | ČR

Přihlašování pro letošní 16. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

26. 10. 2023 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube