07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Veliny, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-holice.cz/

Adresa kostela: kostel.sv.Mikuláše (centrum obce)

GPS: 50°4'17.018"N, 16°3'11.963"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Daša Stružinská

Unikátní ukázka barokního lidového stavitelství, tak lze nazvat areál dřevěného kostela svatého Mikuláše, márnice a zvonice v centru obce Veliny. Centrální stavbou je dřevěný kostel, zasvěcený biskupu svatému Mikuláši. Pochází z roku 1752. Je chráněn jako národní kulturní památka. Kostel je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem na východní a malou předsíňkou na západní straně. Vybavení kostela je novorenesanční, původní jsou kostelní lavice. Interiér kostela kryje zcela rovný dřevěný strop. Na kruchtě, podepřené ručně vyřezávanými sloupy, se nacházejí varhany z dílny varhanáře Josefa Jirušky, které jsou po generální opravě využívány při bohoslužbách a koncertech. Součástí areálu je dřevěná přízemní márnice s valbovou střechou z roku 1750. Dnes je v márnici uložena tzv." josefínská" rakev z osmdesátých let 18. století. Unikátní rakev sloužila v době vlády císaře Josefa II. při pohřbívání obětí epidemií. Má totiž odklopné dno, kterým nebožtíci vypadli do hrobu. Pro silný odpor obyvatelstva se používala jen krátce. Západně od oploceného hřbitova stojí na kamenné podezdívce s osmiúhelníkovým půdorysem mohutná dřevěná zvonice. Základní trámová vazba zvonice pochází pravděpodobně již ze druhé poloviny 16.století.  Původně ve zvonici byly zavěšeny čtyři zvony, po rekvizicích v obou světových válkách v ní však zůstaly jen dva. Ten největší z původní čtveřice váží 15 centů a v roce 1588 jej ulil zvonařský mistr Eliáš Stodola z Hradce Králové. Společnost mu dělá tzv. poledík nebo umíráček z roku 1468. Areál, jehož součástí je i velinský hřbitov, je obehnán podězděným dřevěným plotem v podobě roubené hradby se šindelovou stříškou.Kostel sv. Mikuláše přešel v květnu 2007 z vlastnictví římskokatolické církve do majetku obce. Konají se zde bohoslužby a pro vynikající akustiku je kostel vyhledávaným místem pro koncerty vážné hudby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube