07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 21:00
Prohlídka secesního interiéru
Prohlídka secesního interiéru kostela a výstavy reprodukcí Muchových ornamentálních kompozic ze souboru Otčenáš.

Informace o kostele

WWW: http://www.starokatolici-jablonec.cz

Adresa kostela: Husova 1560/2

GPS: 50°43'30.289"N, 15°11'9.880"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Koláček

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V roce 1900 vytvořil Josef Zasche plány nejvýznamnější mimopražské stavby svého raného tvůrčího období - secesního kostela Povýšení svatého Kříže, jejímž objednatelem byla jablonecká starokatolická obec. Josef Zasche dodal plány kostela jablonecké starokatolické obci v první polovině června roku 1900. Stavbu s rozpočtem 52.000 korun již během léta zahájila firma jabloneckého stavitele Emiliana Herbiga, stavebním dozorem byl pověřen sám autor projektu. Slavnostní položení základního kamene stavby se konalo v sobotu 18. srpna současně s oslavou 70. narozenin císaře Františka Josefa I. Stavba kostela byla dokončena 31. srpna 1902, slavnostní vysvěcení proběhlo v sobotu 8. listopadu. Konečná výše stavebních nákladů se oproti původnímu rozpočtu zvýšila na 92.000 korun. Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže tvoří nepřehlédnutelnou dominantu východního okraje města. Jednolodní podélná stavba je presbytářem orientována k severovýchodu, hlavní průčelí je obráceno do malého náměstí Boženy Němcové. Před vlastní loď je předsazena krátká vstupní předsíň, kterou se vchází do zádveří pod kruchtou. Zprava se přimyká malá křestní kaple, vlevo se vchází na schodiště do věže. Závěr lodi tvoří odsazené polygonální kněžiště, propojené schodištěm se sakristií nezvykle situovanou do polozapuštěného suterénu. Ve stejné výškové úrovni byl i byt kostelníka a kotelna. Kostel je dlouhý 32 metrů, šířka hlavního průčelí je 15,2 metru, jeho výška dosahuje 20 metrů, výška věže bez vrcholového kříže činí 34,5 metru. Vstupní portál je založen na podestě v úrovni zvýšeného přízemí a vede k němu žulové schodiště ohraničené pískovcovými parapetními zídkami se zaobleným čelem s motivy terčíků Neméně dominující částí stavby je vysoký zaoblený štít výrazně secesního tvaru v hlavním průčelí. Čelní fasáda je zdobena jemnou štukaturou, v níž vedle rostlinných a geometrických dekorů najdeme také ikonograficky důležité symboly a emblémy (kříž, srdce, kotvu symbolizující tři hlavní křesťanské ctnosti - víru, lásku a naději, Strom života apod.). Celé stavbě vévodí štíhlá hranolová věž. Věžní hodiny byly původně exponátem z výstavy v Berlíně a obci je darovala Antonie Scheiblerová. Téhož roku byly objednány zvony a roku 1903 byl založen fond pro varhany, které byly instalovány roku 1911. Nástěnná, trojplamenná svítidla v lodi mají jednoduchý, ušlechtilý tvar - ramínka zakončená meandrem jsou kovaná, stínítka původně kapkového tvaru byla vyrobena z mléčného nebo barevného přetahového skla. Návrh oltáře je dílem Josefa Zascheho. Základ tvoří zděný podélný podstavec, na němž je symetricky postaven velký středový kříž a nárožní polofigury zpívajících andělů - motiv opakující se ze vstupního portálu. Podél jednoduše tvarovaného kříže se pnou dubové ratolesti a vytvářejí mezi jeho rameny tvar koruny - symbolický Strom života. Jablonecký starokatolický kostel se díky relativní přízni osudu dochoval téměř v původním stavu včetně většiny architektonických detailů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube