07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Koncert: Znojemské žestě a jejich hosté ze ZUŠ Znojmo
19:00 - 19:30
Osm století louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce
19:30 - 20:00
Vstupte do světa královského nástroje
Zblízka poznejte naše historické varhany (1677) a poslechněte si/vyzkoušejte si, jak hrají...
20:00 - 20:30
Loucká farnost
Malá přednáška o společenství, kostele, dění a plánech... v podání místního kněze o. Ladislava Bublána
20:30 - 21:00
(Nejen) Varhanní preludování
21:00 - 21:30
Osm století louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce
21:30 - 22:00
(Nejen) Varhanní preludování

Celovečerní program:

Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky... včetně malého občerstvení v kryptě
Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky... včetně malého občerstvení v kryptě
Hrajeme si na louce
Poznávací hra pro naše (nejen) malé návštěvníky kostela
Život loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním pojmům a fotografií z dění ve farnosti v průběhu celého roku.
Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách od románské krypty, přes gotický ambit, kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž se zvony...

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 05.11.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden, 1. středa v měsíci - dětská mše

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube