07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:30 - 16:30
Husitská bohoslužba
Bohoslužba Československé církve husitské sloužená farářem Jiřím Chválou
16:30 - 19:00
Zachraňte svatého Václava
Bojová hra pro děti okolo kostela za nepříznivého počasí náhradní program s Mgr. Bárou Rackovou uvnitř kostela.
17:00 - 17:45
Křesťanská terapie
Terapie s důrazem na nedogmatičnost a co největší otevřenost ke všem myslitelným tématům i hodnotovým postojům klientů.
18:00 - 18:45
Fenomén malého křesťanského společenství
O zkušenost z podzemní církve v ČSSR i zahraničí se podělí tajně svěcený kněz Jan Kofroň.
19:00 - 19:30
Varhanní improvizace
Představení varhan a skladeb Johanna Sebastiana Bacha
19:30 - 21:00
Arteterapeutická dílna
Arteterapeutickou skupinu na spirituální téma povedou v kostele manželé Eva a Marek Holubovi z Psychiatrické nemocnice Bohnice.
19:30 - 22:00
Prohlídka lodi kostela a kaple
Příležitost k dotazům na hagioterapeuta MUDr. Prokopa Remeše z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Celovečerní program:

Výstava Svatopluka Velkoborského "Země proti vodě I. a II."
Fotogramy - listy fotografického papíru kladeny na zem, vždy na přesně stejné místo a na přesně 24 hodin.
Výstava věnovaná kostelu sv. Václava v Bohnicích
STÁLÁ EXPOZICE z historie nemocničního kostela sv. Václava v Bohnicích, která je volně přístupná pod kůrem v lodi kostela.

Informace o kostele

WWW: https://kostel.bohnice.cz/

Adresa kostela: Ústavní

GPS: 50°8'6.590"N, 14°25'27.592"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jaromír Odrobiňák

Návaznost na dopravu:

Ze stanice metra Kobylisy autobusem MHD 145 a 152 do zastávky Libeňská anebo 177 a 200 do zastávky Katovická. Adresa pro pěší: Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.03.2024)

Ne
10:00 celý rok, každý týden, KATOLICKÁ (kromě srpna)
Další bohoslužby v týdnu …
St
15:30 celý rok, každý týden, EVANGELICKÁ
15:30 celý rok, každý týden, HUSITSKÁ

Nemocniční kostel sv. Václava se nachází v samém středu Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB) v Praze 8. Tato secesní stavba slouží celoročně k liturgickým, kulturním a terapeutickým programům. Kostel sv. Václava byl dokončen 1.11.1919 podle architektonického návrhu V. Roštlapila a znovu vysvěcen 11. února 1993. Na zajištění bohoslužeb se podílí ekumenický Tým spirituální péče PNB, který je koordinován nemocničním kaplanem - Mgr. Jaromírem Odrobiňákem. Nemocnice vypsala veřejnou sbírku na opravu střechy kostela, do které lze příspět na účet vedený u ČNB číslo 73033081/0710

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube