07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hnanice, kostel sv. Wolfganga

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 03.06.2019)

Ne
9:45 celý rok, nepravidelně, 1x za 14 dní
Další bohoslužby v týdnu …
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

 Ve třetí čtvrtině 13. století byl nad zdejší zázračnou studánkou zbudován vesnický kostelík s plochostropou lodí, goticky zaklenutým presbytářem a malou věží, která v přízemí vytvářela sakristii. Kostelík je nad studnou v podstatě zachován dodnes, pouze věž stojící v místě přechodu lodě a presbytáře byla v nadstřešní části ubourána.
     Po dohodě mezi obcí, louckým opatem Pavlem a olomouckým biskupem Janem Filipcem byl nový kostel založen asi r. 1482. Začal se stavět od věže, aby starý kostel mohl co nejdéle sloužit. Nakonec měl být také zbourán a nahrazen velkým gotickým presbytářem nového kostela. Nová stavba byla trojlodní s krásnými kamenickými pracemi, síťovou klenbou uprostřed a křížovou v bočních lodích. Stavba lodě byla dokončena r. 1498, jak svědčí pamětní deska pod kůrem s erbem a nápisem olomouckého biskupa Stanislava Thursa. Se svěcením se čekalo až na dostavbu nového presbytáře na místě starého kostela. Vyčnívající kameny na fasádě štítu a zazděný vítězný oblouk svědčí o plánech pokračování stavby. K tomu už nedošlo, proto byl starý kostel upraven ve slohu novostavby (okna, klenby, nový vchod ke studni) a 3. 4. 1510 byl kostel slavnostně posvěcen a v něm současně vysvěceno 9 oltářů.
     Během třicetileté války byl kostel vypálen a celé desetiletí zůstala klenba nezakryta. Když byl pak po delší době opravován, byla gotická klenba uměle snesena z obavy, aby se nezřítila, a nahrazena nižší barokní valenou klenbou. Stejně tak dostala novou klenbu střední část kůru a starý kostel nad studní. Mohutný gotický kamenný parapet kůru, zřejmě stržený dolů, byl použit jako podlaha před oltářem a vnější opěrné pilíře byly sníženy o ozdobné zakončení.

     Přestože okolnostmi nedávné historie naší země byl silně potlačen i církevní život v těchto krajích, není to zde mrtvé místo. Kostel je obnovován i navštěvován, modlitby zde stále zní a obec už také není uzavřeným místem u pohraničních drátů. S otevřením hranic se otevírají též cesty ke smíření a vzájemnému setkávání sousedních národů. A pokud počítáme s Boží pomocí, tak nikdy neztrácíme naději a víru v dobro.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube