07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 19:30
Výstava soutěžních prací na téma "Srdce a zvony"
18:00 - 18:10
Zahájení
Uvítání účastníků
18:10 - 19:15
Vystoupení žáků ZUŠ a vyhodnocení výtvarné soutěže "Srdce a zvony"
19:00 - 19:05
Zvoní celá diecéze
Zvoní celá diecéze
19:30 - 22:30
Nefornální setkání na farním dvoře s hudbou a občerstvením
19:30- 21:00 Vystoupení hudební skupiny "Holky z Kralovic" Občerstvení, prohlídka farního sklepa s koštem mešních vín
21:00 - 21:30
Noční prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s průvodcem I.
Komentovaná prohlídka s návštěvou Expozice rodu Gryspeků a hrobky s nejstaršími mumiemi v Čechách.
22:00 - 22:30
Noční prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s průvodcem II.
Komentovaná prohlídka s návštěvou Expozice rodu Gryspeků a hrobky s nejstaršími mumiemi v Čechách.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkralovice.cz

GPS: 49°58'44.788"N, 13°29'1.673"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: MVDr. Tomáš Soukup

 

 

První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. Do současné podoby byl přestavěn v létech 1575–1581 tehdejším majitelem panství Floriánem Gryspekem. Starší stavbu připomíná jen zdivo presbytáře s trojbokým závěrem a opěrnými pilíři a spodní část věže, nepochybně však byla do nové stavby začleněna i podstatná část chrámové lodi. Její zdivo bylo rozšířeno venkovním směrem a odlehčeno slepými polokruhovými arkádami, v náznaku se opakujícími i v interiéru. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Vnější plášť lodi je vyzděn z tmavorudých pálených cihel a neomítnut, z pálených tvarovek jsou zhotoveny i profilované články včetně konstrukčních prvků hrotitých oken lodi. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem. Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici. Kvalitní varhany z roku 1689 pocházejí z kostela v Plasích. V kapli se nalézá další umělecká památka mimořádné hodnoty - dřevěný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593.

V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků. Součástí prohlídky expozice je možnost nahlédnout do gryspekovské hrobky s nejstaršími mumiemi v České republice.

 

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2024
Noc kostelů 2024
Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube