10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:10
Zahájení
Zahájení
18:10 - 19:15
Vystoupení žáků ZUŠ
Vystoupení žáků ZUŠ v kostele provázené vstupy P. Richarda Poláka s křesťanskými tématy
19:30 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka se zastávkami na stanovištích - kaple, hrobka Gryspeků, presbytář, sakristie, varhany, věž a zvony.
19:30 - 22:30
Ochutnávka mešních vín
Na farním dvoře bude možnost ochutnat mešní vína, zakoupit si kávu, čaj nebo nealko nápoje.
20:00 - 21:00
Vystoupení kapely Egiband
Kapela Egiband je hudebním tělesem učitelů a žáků ZUŠ Kralovice. Bude vystupovat na farním dvoře.
20:30 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka se zastávkami na stanovištích - kaple, hrobka Gryspeků, presbytář, sakristie, varhany, věž a zvony.
21:30 - 22:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka se zastávkami na stanovištích - kaple, hrobka Gryspeků, presbytář, sakristie, varhany, věž a zvony.
22:30 - 23:00
Ukončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkralovice.cz

GPS: 49°58'44.788"N, 13°29'1.673"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: MVDr. Tomáš Soukup

 

 

První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. Do současné podoby byl přestavěn v létech 1575–1581 tehdejším majitelem panství Floriánem Gryspekem. Starší stavbu připomíná jen zdivo presbytáře s trojbokým závěrem a opěrnými pilíři a spodní část věže, nepochybně však byla do nové stavby začleněna i podstatná část chrámové lodi. Její zdivo bylo rozšířeno venkovním směrem a odlehčeno slepými polokruhovými arkádami, v náznaku se opakujícími i v interiéru. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Vnější plášť lodi je vyzděn z tmavorudých pálených cihel a neomítnut, z pálených tvarovek jsou zhotoveny i profilované články včetně konstrukčních prvků hrotitých oken lodi. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem. Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici. Kvalitní varhany z roku 1689 pocházejí z kostela v Plasích. V kapli se nalézá další umělecká památka mimořádné hodnoty - dřevěný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593.

V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků. Součástí prohlídky expozice je možnost nahlédnout do gryspekovské hrobky s nejstaršími mumiemi v České republice.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube