07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Obrnice-České Zlatníky, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 20:00
Koncert

Informace o kostele

Farnost v Českých Zlatníkách je zmiňována již ve 14. století, fara však zanikla v roce 1623 a byla obnovena až v roce 1694. Z tohoto období pochází i kostel zasvěcený svatému Jiří, je původně barokní, v 19. století však získal svou pseudorománskou podobu. V roce 1994 byla dokončena jeho 18ti letá rekonstrukce. Jedná se o jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, na jehož východní stranu navazuje oblá apsida sakristie. Nad západním průčelím je hranolovitá vížka vrcholící cibulovou bání. Hlavní průčelí je dvouosé. Loď i presbytář jsou členěny pilastry a zaklenuty křížovými klenbami na pásy. Kruchta spočívá na dvou pilířích a je podklenuta třemi poli křížové klenby. K zařízení kostela patří hlavní oltář z konce 17. století, ozdobený sochami sv. Petra a Pavla. Boční oltáře pocházejí ze stejného období, kazatelna je zhruba o sto let mladší. Částečné dochované původní vybavení pochází z konce 17. st., resp. z konce 18. st. Většina vnitřního vybavení však pochází z kostelů, které byly na Mostecku zbořeny v době komunismu. Do kostela byl přenesen např. barokní a rokokový inventář ze zbořeného kostela sv. Františka Serafínského z kláštera minoritů ve starém Mostě a současně sem byly instalovány i nástropní fresky od J. V. Tschöppera. Po zániku obce Dolní Jiřetín v letech 1980-3 byly do areálu kostela přesunuty sochy svatých Jana Nepomuckého a Antonína Paduánského z roku 1739. Pravidelná bohoslužba každou 2. neděli v měsíci v 16 hod.

Nejbližší Noc kostelů:

Most, kostel Církve bratrské – 4,9 km

Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 17,9 km

Český Jiřetín, kostel sv. Jana Křtitele – 26,5 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube