07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Znojmo-Přímětice, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:45 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Prohlídka kostela a věže
Bezbariérový přístup do lodi kostela.

Informace o kostele

WWW: http://fatymprimetice.cz

GPS: 48°53'8.16"N, 16°2'14.28"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marek Coufal

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 04.06.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
17:30 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Stál již v 1. čtvrtině 13. století. Ze středověké stavby je dochováno gotické kněžiště kostela. R. 1730 byla na jižní straně zbudována kaple sv. Barbory jako 2. loď a byla třemi průchody spojená s kostelem. Po požáru roku 1794 byla kaple odbourána a klenba chrámové lodě obnovena v soudobém stylu. Ve 2. polovině 19. stol. byla na jižní straně presbytáře přistavěna sakristie s oratoří a dvěma přestavbami změněna podoba střechy kostelní věže.


Fara zde byla zřízena r. 1220 správcem znojemského hradu Jimramem a duchovní správa svěřena premonstrátskému klášteru ve Znojmě-Louce. Po jeho zrušení 29. 7. 1784 přešel patronát na Moravský náboženský fond a pak r. 1789 na hrabata Ugarte, kteří získali přímětický statek, nově vytvořený z částí bývalého majetku kláštera v Louce, kláštera klarisek a jezuitské koleje ve Znojmě.

Z louckých administrátorů přímětické fary proslul přírodovědec světové pověsti P. Dr. Prokop Diviš, který zde působil v letech 1736 – 1765. Jemu je věnován památník před kostelem.

Farní budova byla místem jednání o příměří po porážce Rakouska Napoleonem v bitvě u Znojma 11. 7. 1809.

Kolem kostela býval hřbitov pro celou farnost, kterou tvořily obce: Přímětice, Hluboké Mašůvky, Mramotice, Kasárna, Kravsko a Kuchařovice. Hluboké Mašůvky se r. 1860 staly samostatnou farností.

Z interieru kostela: Svatostánek s ozdobnou stěnou v průčelí je italská pseudogotická práce ze dřeva z r. 1884. Oltář z vračanského mramoru z r. 1980. Velký kříž v presbytáři je lidová barokní práce z měšťanského domu v Mikulášské ulici ve Znojmě. Socha patronky kostela sv. Markéty, mučednice, svatostánek a 2 adoranti ve výklenku na pravé straně – barokní řezby snad ze školy Winterhalterovy. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána jsou lidové barokní, starého data je rovněž kazatelna. Zastavení Křížové cesty jsou dřevořezby od J. Floriána ze Staré Říše z roku 1976. Varhany z roku 1913, později přestavěné a doplněné na 14 rejstříků. Na věži jsou 3 zvony z let 1921 a 1956.

Přímětice

Na novém hřbitově stojí od roku 1892 pseudogotická hrobka dědiců statku Ugartů. Exhumované pozůstatky ze staré hrobky byly roku 1888 uloženy do 5 hrobů v presbytáři kostela.

Z doby jezuitské koleje je v obci 5 kamenných barokních soch světců (P. Maria, sv. Háta, sv. Jan Nepomucký, sv. Alois, sv. Josef), historický vinný sklep a bývalý statek před kostelem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube