07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Paběnice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:00
Ticho kostela promlouvá
prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:00 - 19:00
Píšťaly a pedály se oživují ...
Varhanní koncert a prohlídka varhan z roku 1891 s Milanem Slabým
19:00 - 20:00
Ticho kostela promlouvá
prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

GPS: 49°50'28.068"N, 15°18'9.770"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Návaznost na dopravu:

vlak Kutná Hora - Černíny, dále 10 km

Obec Paběnice leží 16 km na jihovýchod od okresního města Kutná Hora. Podle pověstí se připomíná už v raném středověku. Kronikář Václav Hájek z Libočan uvádí, že Paběň, bratr Časa - zakladatele Čáslavi, postavil na hranicích hejtmanství čáslavského a ledečského hrad Paběnice.
1. písemné zprávy pocházejí až z roku 1212. Ve 14. a 15. stol. se obec stala městečkem trhovým, neboť ležela při zemské stezce řevnickoledečské, vedoucí z Ledče do Malína.
V době husitských válek byly hrad i obec vypáleny.
Po roce 1620 bylo zboží paběnické věnováno jezuitské koleji v K. Hoře. Po zrušení jezuitského řádu ho odkoupil rod Schwancenberků.
Paběnice jsou rodištěm významného předválečného stavitele, ing. dr. Eduarda Viktory, konstruktéra známého silničního i železničního mostu v Bechyni. Byl zároveň i významným mecenášem obce. V obci se dochovala jezuitská rezidence přestavěná na byty, kaplička sv. Josefa a kostel sv. Jakuba ze 17. stol. Zajímavý je zámeček v lese, bývalé letní sídlo stavitele Viktory, kde byl v letech 1957 – 1963 internován pražský arcibiskup a pozdější kardinál Josef Beran.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube