07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jemnice, kostel sv. Víta

Program Noci kostelů 7. června 2024

20:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.12.2015)

Čt
17:00 zimní čas, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je sudý), 18,00 - letní čas

Gotický kostel sv. Víta leží na vyvýšenině uprostřed lipové aleje v severovýchodní části obce Jemnice. Kostel byl součástí zaniklého františkánského kláštera z 15. století. Jednolodní kostel s trojbokým závěrem s podpěrnými pilíři patří od roku 1790 městu Jemnice. Vnitřní část kostela je vyzdobena nástěnnými malbami, které vytvářejí iluzi prostoru. Hlavní nástěnný výjev vyobrazuje vstup sv. Víta na nebesa. Prostor za oltářem je využíván jako sakristie a mše jsou slouženy před kostelem. Boční kaple s monumentální sochou Krista na kříži je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V sousedství se nachází oltář sv. Anny a vedle vítězného oblouku na severní straně je oltář sv. Františka Xaverského. Dřívější poutní tradice zahrnovala eucharistický průvod od kostela sv. Stanislava v centru města ke kostelu sv. Víta.

Nejbližší Noc kostelů:

Jemnice, farní chrám sv. Stanislava – 1,0 km

Jemnice-Podolí, kostel sv. Jakuba Staršího – 1,5 km

Předín, kostel sv. Václava – 20,9 km

Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí – 24,7 km

Čáslavice, kostel sv. Martina – 25,1 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube