07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 17:00
Komentovaná prohlídka u varhan pro děti
Komentovaná prohlídka u varhan pro děti
17:00 - 17:30
Koncert mladších žáků ZUŠ Planá
Koncert mladších žáků Základní umělecké školy v Plané
17:30 - 18:00
Adorace, chvíle ztišení
18:00 - 19:00
večerní bohoslužba a svátostné požehnání
Pravidelná večerní bohoslužba a svátostné požehnání
19:00 - 19:30
Koncert chrámového sboru Tachov
Výběr repertoáru našeho chrámového sboru

Informace o kostele

WWW: http://www.tachovskafarnost.cz/

Adresa kostela: Kostelní 68

GPS: Loc: 49°47'45.6"N, 12°38'0.96"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Václav Vojtíšek

Návaznost na dopravu:

směrem od Plzně: na kruhovém objezdu odbočíte na 3 sjezdu a po 100m odbočíte doprava směrem na náměstí, kde je parkoviště a v případě že bude plně obsazeno můžete projet náměstím do Husitské ulice (příkřejší kopec) a zaparkovat přímo tam nebo na konci Husitské ulice je po levé straně parkoviště. směrem od Plané u Mariánských Lázní: na kruhovém objezdu odbočíte na 2 sjezdu a pojedete směrem ke světelné křižovatce cca 200m na které odbočíte doprava a po 100m mírně doleva ( vpravo bude Bila, KB). Po 50m na takové zvláštní křižovatce se dáte jakoby prostřední cestou, po pravé straně budete mít parkoviště v Husitské ilici kde můžete zaparkovat nebo můžete zaparkovat podélně přímo v ulici nebo dále pokračovat na náměstí kde je rovněž parkoviště.

Jako vztyčený prst ukazuje k nebi nad Tachovem již po staletí věž farního kostela,zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.Romantizující výraz věže může klamat návštěvníky, protože historie kostela je velmi dlouhá se starobylým původem města. Kostel Panny Marie Nanebevzaté je trojlodní basilika se seddesátimetrovou věží na západní straně.Vstupy do kostela jsou z jižní, západní a severní strany. Chrám je zakončen šestibokým presbyteriem, vystupujícím z hmoty kostela se čtyřmi opěráky. K presbytáři přiléhá patrová sakristie na jižní straně a patrová oratoř na straně severní. Loď kostela má pět basilikálních oken na každé straně, v bočních lodích je stejný počet vysokých oken s lomenými oblouky. Všechna okna jsou zasklena vitrážemi. V roce 2011 byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie dokončena oprava Riegrových varhan. Nyní si můžete vychutnat při varhanních koncertech jejich dokonalý zvuk. Kéž tyto opravené varhany nadále slouží a hrají k větší cti a slávě Boží a pro potěchu lidské duše.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube