02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Divišov, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Tvořivá dílna Alenky Zavřelové na faře
program pro děti
18:00 - 19:00
Mše svatá
v kostele sv. Bartoloměje
19:00 - 22:00
Prohlídka interieru kostela a věže s novými zvony

Informace o kostele

GPS: 49°47'18.564"N, 14°52'32.844"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Miloslav Kněz

Návaznost na dopravu:

Sjezd z dálnice D1 na 41km, směr Praha - Brno.

Kostel sv. Bartoloměje byl založený kolem roku 1200 rodem Divišoviců, jako součást jejich sídla. Ti po postavení hradu Český Šternberk v roce 1242 začali užívat módní německý predikát von Sternberg s osmicípou hvězdou ve znaku. Současnou podobu dostal kostel po požáru v roce 1742. Milostný obraz Panny Marie Přímluvkyně připomíná, že Divišov býval mariánským poutním místem. Obraz byl namalován v roce 1760 podle kopie, kterou si nechal namalovat císař Karel IV. za svého pobytu v Římě v roce 1368. V roce 2020 byly pořízeny 2 nové zvony, aby nahradily ty sebrané za války. Větší zvon Bartoloměj 502 kg a menší zvon Panna Maria Divišovská 220 kg byly odlity Rodinou Dytrychovou v Brodku u Přerova a 12. září 2020 slavnostně požehnány strahovským opatem Danielem Janáčkem OPraem. Celá akce byla financována díky mnoha dárcům a Městysu Divišov. 

 

Blanická brázda - jedna z největších tektonických poruch Českého masivu. Sahá od Českého Brodu a prochází přes Divišov, Tábor, České Budějovice až do Rakouska. Vznikla na konci prvohor asi před 300 milióny lety a v jejích sladkovodních jezerech svrchního karbonu, kdy u nás panovalo topické klima s mohutnou vegetací, se mezi ostatními sedimenty usazovaly také vrstvy uhlí. A tak tato bujná vegetace pomalu z atmosféry odsávala CO2, na dně jezer vytvářela uhelné vrstvy. V dnešní krajině Blanická brázda tvoří nesouvislá údolí, viditelná z kostelní věže nebo především z rozhledny Špulka. V její severní části kolem Velkého Blaníku (638) protéká řeka Blanice . Krajina středního Posázaví se vůbec vyznačuje malebnou členitostí s bohatou historií, překrásnými kostely a hrady, a proto je vhodná pro odpočinkovou i vzdělávací turistiku.                                                                                                           

                                                                                                                          mk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube