07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Osek, kostel Panny Marie Nanebevzaté

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:05
Vyzvánění zvonů, zahájení
17:05 - 19:00
Tvořivé dílny a aktivity pro děti
17:15 - 17:45
Prohlídka kostela - historie a současnost
18:15 - 18:30
Přednesové pásmo
Žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy v Rokycanech
19:00 - 19:05
Zvoní celá diecéze - Srdce jako téma letošní Noci kostelů
Společné rozezvučení zvonů v celé Plzeňské diecézi, zamyšlení S otevřeným srdcem od Markéty Slámové, farářky ČCE
19:05 - 19:45
Koncert hudebního tria Raava
Hudba evropského vrcholného středověku. Neobvyklé hudební nástroje jako citola, šalmaj, gernshorn, niněra.
20:00 - 20:30
Tichá chvíle v kostele
Příležitost ke ztišení, modlitbě, osobnímu rozhovoru
20:30 - 20:30
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Možnost zapálit svíčku za blízké
Možnost vložit individuální prosby do schránky
Prosby budou zahrnuty do závěrečné modlitby ve 20:30 hodin.
Kostel jako otevřený prostor pro život v obci
Písemné nápady a návrhy, jak oživit kostel jako prostor pro duchovní i společenský život obce - možnost vložit je do schránky

Informace o kostele

Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 14. stol. Byl barokně upraven počátkem 18. stol. plzeňským architektem Jakubem Auguston. Při barokizaci stavby byly vestavěny do průčelních rohů lodi věže s vysokými jehlancovými střechami. Fasáda kostela je členěna pilastry. Okna v šambránách s uchy mají segmentový záklenek. Zachovaly se fragmenty kružeb dvojdílných oken, bez sférických prvku. V kněžišti kostela se zachovala gotická žebrová klenba.

 

Nejbližší Noc kostelů:

Rokycany, evangelický kostel – 4,1 km

Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince – 5,1 km

Liblín, kostel sv. Jana Nepomuckého – 15,4 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube