10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Osek, kostel Panny Marie Nanebevzaté

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 16:15
Vyzvánění zvonů, zahájení
16:00 - 19:00
Tvořivé dílny a aktivity pro děti
Kreativní dílničky (vyrábění svíček ze včelího vosku, tvoření "mandal" a další), smyslové hry a aktivity
16:00 - 20:00
Prohlídky kostela - historie a současnost
16:00 - 22:00
Možnost zapálit svíčku za blízké
16:00 - 22:00
Možnost vložit individuální prosby do schránky
Prosby budou zahrnuty do závěrečné modlitby ve 22 hodin.
17:00 - 17:10
Z deníku Anne Frankové - Monolog Anne
Zuzana Wunschová - LDO ZUŠ Rokycany
17:45 - 17:55
Z deníku Anne Frankové - Monolog Anne
Zuzana Wunschová - LDO ZUŠ Rokycany
20:00 - 20:10
Kytarový soubor ZUŠ Rokycany
vedoucí Soňa Vimrová
20:30 - 20:40
Kytarový soubor ZUŠ Rokycany
vedoucí Soňa Vimrová
21:00 - 22:00
Tichá chvíle v kostele
21:00 - 22:00
Možnost rozhovoru s duchovním
22:00 - 00:00
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Celkový program:

Informace o kostele

Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 14. stol. Byl barokně upraven počátkem 18. stol. plzeňským architektem Jakubem Auguston. Při barokizaci stavby byly vestavěny do průčelních rohů lodi věže s vysokými jehlancovými střechami. Fasáda kostela je členěna pilastry. Okna v šambránách s uchy mají segmentový záklenek. Zachovaly se fragmenty kružeb dvojdílných oken, bez sférických prvku. V kněžišti kostela se zachovala gotická žebrová klenba.

Nejbližší Noc kostelů:

Rokycany, evangelický kostel – 4,1 km

Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince – 5,1 km

Kladruby-Vojenice, kostel sv. Jana Křtitele – 13,8 km

Líšná, kostel sv. Petra a Pavla, Řebřík – 23,7 km

Líšná, kostel sv. Václava – 25,4 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube