10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Mladotice, kostel Jména Panny Marie, Mladotice

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:30
Kaple Jména Panny Marie
Zahájení : Kaple Jména Panny Marie Historie i současnost přednáší Zdeněk Slach
17:00 - 21:00
Paměť kostelů
Paměť kostelů : výstava prací žáků Základní umělecké školy-Plzeň-Sokolovská 54 výtvarné práce : kresby, malba, grafika
17:00 - 21:00
Volná prohlídka
Po celou dobu bude umožněna volná prohlídka kaple
19:00 - 19:30
Kaple jména Panny Marie
Historie i současnost přednáší Zdeněk Slach
21:00 - 21:00
Ukončení programu

Informace o kostele

Dnešní kaple stojí na místě románské kaple sv. Hedviky, kterou získali plaští cisterciáci směnou a doplatkem od benediktinského kláštera v Kladrubech roku 1205.

Za třicetileté války byla kaple sv. Kateřiny pravděpodobně poškozena, ale opět ji cisterciáci opravili.

Novou kapli nechal opat Evžen Tyttl vybudovat dle projektu J. B. Santiniho-Aichela. Pokládání základního kamene 2. května 1708 se zúčastnil opat se všemi obyvateli konventu. O dva roky později byla kaple dokončena a 14. září 1710 opat kapli slavnostně požehnal.

Po zrušení kláštera Josefem II. přešla kaple v Mladoticích do správy náboženského fondu a uvažovalo se o jejím zboření, ale obyvatelé Mladotic uspořádali mezi sebou sbírku a rychtář jménem obce 24. ledna 1800 kapli za 107 zlatých a 55 krejcarů koupil. Obec se zavázala opravovat kapli na věčné časy, neboť Pannu Marii si zvolila za svou patronku.

V roce 1885 zasáhl Mladotice velký požár, při kterém byla poškozena kopule kaple. Opravena byla roku 1894 a vrchol byl osazen křížem s šesticípou hvězdou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube