07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Potvorov u Kralovic, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Komentovaná prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.potvorov.cz

GPS: 50°1'1.038"N, 13°24'5.398"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Regnerová

Návaznost na dopravu:

Vlak Plzeň - Žatec, autobus Plzeň - Kralovice, Kralovice - Žihle

Románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank. Dle dostupných pramenů byl vystavěn v letech 1220-1240 a plnil funkci nejen církevní, ale i ochrannou, funkci jakési tvrze, do které se v době nebezpečí utíkali lidé z širokého okolí.

Kostel sv. Mikuláše je jednolodní románská stavba s apsidou a čtyřmi drobnějšími přístavbami, které naštěstí nedokáží konkurovat jednoznačné monumentalitě jinak nevelkého kostela.
Loď s apsidou spočívá na profilované trnoži, z níž vyrůstají profilované lisény dělící boční průčelí na pět polí. Pod římsou jsou spojeny obloučkovým vlysem, na nějž dosedá zubořez a římsa. Střední jižní pole je opatřeno vstupním románským portálem, který je bohužel překryt přistavěnou předsíní.
Kostel svým románským slohem, s velkými kvádry v obvodovém zdivu a ornamenty pod římsou, působí velmi impozantně. Škoda, že se nedochovala původní věž kostela, pravděpodobně mnohem vyšší a mohutnější než současná.

Umělecká výzdoba kostela je prostá. V apsidě stojí ranně barokní portálový oltář z roku 1674.
Velmi cenné jsou románské a gotické malby z 13. a 15.století, které byly objeveny po zásahu blesku v 19.století pod mladšími omítkami. V současné době jsou sice ve velmi špatném stavu a skoro nečitelné, přesto je patrná postava Krista a světců na stropě a zdech apsidy. Dosud zřetelný je i anděl nad vchodem na tribunu a zajímavé mohou být i značky jednotlivých konkrétních kamenických mistrů, vytesané do kamenů v hlavní lodi.

Monumentálně působí i mohutný románský pilíř uvnitř kostela, který podpírá velkou tribunu překrývající skoro třetinu celého prostoru. Je pravděpodobné, že tento sloup nesl kdysi oltář určený pro bohoslužbu slouženou knězem pro potřeby potvorovského panstva na tribuně.


Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube