07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Markvartice, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Farní kostel svatého Martina je položený nad horní částí obce, na vyvýšenině dříve zvané Kirchberg. Byl vystavěn v letech 1701 – 1703 za faráře Tobiáše Richtera na místě starší církevní stavby. Na tomtéž místě stál původní kostel, jehož podobu nám můžou přiblížit zachovalé účetní knihy. Donátory stavby současného kostela byli tehdejší majitelé děčínského panství, kteří vlastnili trojí markvartický díl, hrabata rodu Thun-Hohenstein. Kostel vysvětil salcburský arcibiskup Johann Ernest Thun-Hohenstein v roce jeho dostavby. Základní mobiliář kostela patrně pocházel z kostela původního, postupně byl bohatě doplněn. V roce 1873 byl kostel renovován, včetně opravy fasády.Vybavení kostela bylo barokní z první poloviny 18. století. Na poprsnici kruchty se nacházelo 24 obrazů světců, dále množství soch a liturgických předmětů. Kněžišti dominoval velký oltářní obraz Svatého Martina. Na druhé galerii kruchty byl údajně gotický vyřezávaný kříž s korpusem, dále zde byla zajímavá socha Matky Boží s dvojitým obličejem, zarámovaná elipsovitým růžencem. Mosazný lustr byl ze 17. století.Velice pozoruhodné byly předměty, prokazatelně převzaté z bývalého evangelického kostela. Šlo o kazatelnu a kamennou křtitelnici. Obě nesly letopočet 1579 a erb Lutticů. Poprvé se připomíná ve 14. století. Dnešní stavba z let 1701–3, až do poválečných let vybavená bohatým vnitřním zařízením. Kolem roku 1960 většina z něj odvezena do okolí Nitry (přesné lokace neznámé), zbytek zničen. Zachovala se jedině kamenná křtitelnice z roku 1579, která je dnes umístěná opět v kostele. Chátrání kostela pokračovalo zřícením střechy a stropu lodi, následovala tribuna, která obepínala loď ze tří stran. rok 2004 Zcela zdevastovaný kostel měl být zbourán roku 1989, v realizaci vydaného demoličního výměru zabránila sametová revoluce. Postupně se zpevňovaly zdi a obnovovalo se zastřešení: nejprve věže, roku 2006 i vlastního kostela. V roce 2017 vyvrcholily opravy kostela jeho znovu vysvěcením. Spolu s kostelem byla v blízkém okolí opravena farní budova, hřbitovní zeď, zachráněna byla socha P.M.Immaculata, sv. František Xaveský, Misijní kříž, hřbitov a další prvky dotvářející malebné duchovní místo se zachovalou historií.   Dnes je kostel k nepoznání. leden 2011 Zdroj http://www.ceskosaskesvycarsko.info, foto Obec Markvartice Informace a fotografie z opravy kostela také na

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube