07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jaroměř-Semonice, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:30
Prohlídky kostela a věže
S průvodcem bude možno si prohlédnou kostel, věž a rovněž užít nabídky kavárny na kruhtě u varhan
18:00 - 22:00
Výstava obrázků Jarmily Vikové
21:00 - 22:00
Koncert Světlany Hordieievy
koncert Světlany Hordieievy sopranistky z Charkova Na repertoáru budou skladby Händla, Vivaldiho a dalších autorů. Zazní také ukrajinské písně.

Informace o kostele

WWW: http://www.semonice.evangnet.cz

Adresa kostela: Semonice 57

GPS: 50°20'6.403"N, 15°53'7.263"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radim Žárský

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V SEMONICÍCH

Semonický sbor vznikl z mateřského tolerančního protestantského sboru helvetského vyznání v Černilově roku 1867. Ještě dříve však jeho budoucí členové vybudovali v Semonicích evangelký hřbitov (1862) a založili evangelickou soukromou školu 9. října 1866 a povolali prvního učitele Václava Kalinu. Tato škola byla zrušena teprve v roce 1920, ale její působnost byla cítit v Semonicích ještě dlouhá léta poté.

Samotný sbor byl založen 8. prosince 1867. První farář Karel z Nagy byl povolán v roce 1868. Zůstal v Semonicích až do svého odchodu do penze v r. 1908. Za něho byly vybudovány všechny semonické evangelické církevní budovy.

29. června 1869 byly při církevní slavnosti položeny dva základní kameny k budoucímu chrámu v novorenesančním stylu. Zárověň byla budována i farní budova, která byla dohotovena již roku 1870. V novém chrámu se první bohoslužby konaly 28. ledna 1872.

22. října 1882 byly při zvonové slavnosti vytaženy na věž chrámu tři zvony. Dva z nich byly sboru zabaveny v době první světové války v roce 1917. O pět let později, v září 1887 se v chrámu poprvé rozezněly velice pěkné varhany, starší než sám kostel. Postupně rostl i počet evangelických věřících a přes všechny potíže tento trend pokračoval až do konce 19. století. Ke sboru patřilo 156 rodin z 31 obcí širokého okolí.

16. května 1909 byl v Semonicích instalován druhý farář sboru Timoteus Blahoslav Kašpar. V prosinci 1918 se v Praze sešel sjednocující generální sněm protestantských církví helvetského a augsburského vyznání a v Semonicích tak vznikl sbor českobratrské církve evangelické.

V květnu 1920 byl do sboru povolán za T. B. Kašpara farář František Ženatý. Za něho byla 7. ledna 1923 založena kazatelská stanice v Jaroměři, která existuje jako jediná stanice sboru dodnes. Roku 1928 sbor znovu ze sbírek zakoupil nové dva zvony do věže chrámu. Zavěšeny byly slavnostně 21. října 1928. Tyto zvony byly však odvezeny nacisty na počátku dubna 1942. Proto dnes visí ve věži jen jeden zvon. František Ženatý odešel ze sboru v srpnu 1931 a do Semonic přichází opět T. B. Kašpar. Po jeho smrti přichází v prosinci 1941 farář Stanislav Růžička. Ten dovedl sbor až do mírových dob a v říjnu 1946 přichází po něm do Semonic pátý farář v pořadí - Bohumil Lopour.

Ten prožil ve sboru rok 1948 a zákon o nové úpravě církevních poměrů. V roce 1977 odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil roku 1979 šestý farář Jan Škubal. Ten odešel však již roku 1986 a sbor byl pak po tři roky pouze administrován. tehdy zanikla kazatelská stanice ve Smiřicích.

Po pádu komunistické totality v roce 1989 přichází do Semonic již v nových poměrech, do hodně - takřka dvaačtyřiceti lety komunistického režimu - zdecimovaného sboru sedmý farář Jiří Weinfurter. Při sboru zakládá diakonii "Milíčův dům v Jaroměři" pro pomoc lidem (rodinám), které žijí na pokraji společnosti.

Když bratr farář odešel v roce 2000 do Prahy, přichází po dvouletém administrování v roce 2002 z Chocně osmý farář Jaroslav Kučera. Ten odešel roku 2010 do Krakovan. Od října roku 2011 ve sboru působí devátý farář v pořadí Radim Žárský, který sem přišel z Černilova.

Zpracoval: Jiří Matějka

Více zde: http://semonice.webnode.cz/historie/ Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube