07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://kutna-hora.evangnet.cz/

Adresa kostela: Jiřího z Poděbrad

GPS: 49°57'3.111"N, 15°16'4.921"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Zikmund

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Aut.stan. (cca 500 m) nebo zastávka Centrum (cca 600 m)

www.idos.cz/

Evangelický kostel leží nedaleko Palackého náměstí v centru města. Byl postaven, od května do prosince roku 1887, podle návrhu pražského architekta Františka Buldry, rodáka z nedalekého Kaňku, pro tehdejší Evangelickou církev reformovanou. Samostatný evangelický farní sbor vznikl v roce 1891. Reformovaná církev se v prosinci roku 1918 spojila s Evangelickou církví luterskou do dnešní Českobratrské církve evangelické. Bohoslužby jsou zde v neděli a o svátcích v 9 hodin. Budova je postavena v neoempirovém slohu. Tím je unikátem mezi chrámovými stavbami. Navazuje na stavební slohy starověkého Řecka. Architekt klidnou řeckou horizontálou vnesl do města prvek kontrastu proti gotické vertikalitě i proti vypjatému baroku. Nápis na průčelním štítě (Památce mučedníků kutnohorských) ukazuje do minulosti města a do českých dějin. Ve středověkých šachtách spočívají kosti tisíců husitských mučedníků, Husových stoupenců. Vrchol zdobeného štítu tvoří kalich, symbol české reformace. Interiér kostela byl v letech 1972-1979 upraven podle návrhu akademických malířů manželů Miroslava a Jarmily Radových z Prahy. Celý prostor je laděn do modra, včetně kazetového stropu, kde odstíny modré vytvářejí kříž. Na čelní stěně jsou dva velké Radovy obrazy: Starý a Nový zákon. Nalevo odkazují postava proroka a kovově modré a chladné odstíny na starozákonně přísný svět. Napravo kolem torsa Kristova těla prorůstá a prolamuje se a prodírá do světa novozákonní evangelium v odstínech zelené barvy naděje. Oba obrazy mají jakoby své ohnisko v prolamovaném kříži tmavě červené barvy na stole Páně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube