10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Zvonění zvonů baziliky, přijměte pozvání k Noci kostelů
Soukromá prohlídka kostela, trpasličí galerie, krypty a bylinkové zahrady.
18:00 - 22:00
Volná prohlídka baziliky, opatské kaple a krypty
18:00 - 22:00
Po schodech na trpasličí galerii
Volná prohlídka ochozu za hlavním oltářem
18:05 - 18:30
Rozeznělá krypta
Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Třebíč ze třídy Evy Lojdové v kryptě baziliky
18:35 - 21:20
Zapal svíčku, postůj v tichu, vnímej srdcem
Návštěva krypty, možnost zapálení svíce jako znamení modlitby či vzpomínky na někoho blízkého nebo vyslovení přání v tichu srdce před křížem
19:00 - 19:25
Magnificat : varhanní improvizace - Marek Buš
Improvizace na téma Salve Regina, Samuel Scheidt: Magnificat
20:00 - 20:30
Emoce a meditace: varhanní improvizace - Marek Buš
21:20 - 21:50
Potemnělá krypta
Zpěvy a modlitby Taizé při svíčkách v kryptě
21:50 - 22:00
Kompletář a závěrečná modlitba v kryptě baziliky

Celovečerní program:

Ochutnávka mešních vín
Ochutnávka mešních vín v Bylinkové zahrádce
Modlitba za mír na Ukrajině s možností zapálení svíce
Zapalování svící spojené s modlitbou za mír v boční kapli Panny Marie. V průběhu Noci kostelů v bazilice zajištěno tlumočení do ukrajinštiny
Dílnička pro děti- psaní husím brkem a inkoustem, cyrilice
Bazilika ve filmu a televizi
Ukázky z filmů a televizních pořadů natáčených v bazilice, boční kaple Nejsvětějšího Srdce
Výstava fotografií - bazilika kdysi a dnes
V celém průběhu Noci kostelů je otevřena Farní kavárna U Sv. Prokopa
Otevřeno výdejové okénko :-)
Muzeum Vysočiny Třebíč - Muzejní noc, volná prohlídka expozic a Rajského dvora kláštera, živá hudba, divadlo
Volná prohlídka expozic, workshop pro děti i dospělé, výroba deníků v sedlárně, výstava fotografií. Zámecký prostor bude nasvícen keramickými svícny sdružení Míša & Míša
Muzeum Vysočiny Třebíč - volná prohlídka výstavy v zámecké konírně
Výstava historických kočárků
TIC Bazilika - otevřená expozice Cesty časem a ledovna

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2022)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
8:00 celý rok, každý týden
16:30 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

     Vlastní dějiny chrámu jsou úzce spjaty s benediktinským opatstvím založeným r.1101 moravskými přemyslovci Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským. Byl budován jako klášterní kostel bazilikálního typu v románsko-gotickém slohu v polovině 13. století. Jeho vnitřní prostor je vítěznými oblouky rozdělen do tří částí vyhrazených pro věřící, mnichy a kněze.

 

    Po dobytí kláštera uherským králem Matyášem Korvínem r.1468 začala poškozená stavba chátrat. Majetky připadly šlechtě, mniši odešli a svému účelu byl kostel vrácen až v 18. století. Klenba v hlavní lodi byla pod vedením stavitele Kaňky nahrazena novou, na pilíře byly umístěny sochy českých patronů a západní průčelí s věžemi získalo barokní podobu.

 

    Východní část zůstala zachovaná ve své původní kráse. Dole pod ní se nachází prostorná krypta, která sloužila jako místo posledního odpočinku. Z kostela měla dva vstupy pro ty, kteří se za mrtvé přicházeli modlit.

 

    Po pravé straně je umístěna barokní socha patrona – opata Prokopa znázorněného se symbolickým podmaněním ďábla. Jemu byl kostel zasvěcen při opravách v roce 1704, původně se jednalo o mariánský chrám.       Mnišský chór je od kněžiště oddělen nižším a užším obloukem než ostatní, takže stavitelé docílili dojmu veliké hloubky stavby a skvělé perspektivy.

 

    Chrám je zakončen apsidou lemovanou 33 sloupky se zdobenými hlavicemi (symbolizujícími počet let Kristova života) a malou galerií, která pokračovala ochozem kolem celého kostela. Apsida je položená výše, aby byla zdůrazněna posvátnost tohoto místa. Uprostřed je umístěn novogotický skříňový oltář .Vytvořili ho tři čeští umělci pro Světovou výstavu křesťanského umění v Paříži r.1930, kde získal první cenu. Ústřední postavou je první český biskup Vojtěch a vedle něj stojí slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.

 

    Za oltářem se nachází tři kruhová okna. Prostřední z nich - románská růžice - má zachovánu původní kamenickou výzdobu a její krása vyniká zvláště z venkovní strany. Připomíná v malém ty, kterými se honosí francouzské katedrály.

 

    Původní fresková výzdoba v boční kapli byla objevena pod nánosem omítky při rekonstrukci vedené začátkem 20.století pražským architektem Hilbertem. Fresky pocházejí z doby stavby chrámu a patří mezi nejstarší na Moravě. Nástěnné malby představují život Jana Evangelisty a jeho soud před císařem Domiciánem. Před několika lety byla ukončena nákladná rekonstrukce, která jim vrátila původní barevnost.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (bazilika)
Noc kostelů v Třebíči (bazilika)
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube