07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Zvonění zvonů baziliky, přijměte pozvání k Noci kostelů
Soukromá prohlídka kostela, trpasličí galerie, krypty a bylinkové zahrady.
18:00 - 21:00
Skákací hrad pro děti v bylinkové zahradě
18:00 - 21:30
Galerie půda, aneb kdo má kostel s balkonem ?
Výstava fotografií bazilika včera a dnes
18:00 - 21:30
Po schodech na trpasličí galerii
Volná prohlídka ochozu za hlavním oltářem
18:00 - 21:30
Volná prohlídka baziliky, opatské kaple a krypty
18:00 - 21:45
Zapal svíčku, postůj v tichu, vnímej srdcem
Možnost zapálení svíce jako znamení modlitby či vzpomínky na někoho blízkého nebo vyslovení přání v tichu srdce před křížem
18:00 - 22:00
Barevná bazilika
18:30 - 19:00
Hosana - rozeznělá bazilika
Přijďte si zazpívat nejznámější křesťanské písně
18:30 - 21:00
Ochutnávka mešních vín
Ochutnávka mešních vín v bylinkové zahrádce
19:00 - 19:30
Komentovaný úvod k výstavě fotografií Fotíme bez bariér
21:50 - 22:00
Kompletář a závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Fotíme bez bariér- výstava fotografií
Výstava fotografií lidí, kteří i přes svůj mentální či kombinovaný handicap mají zálibu ve fotografování. V 19h komentovaný úvod
TIC Bazilika - otevřená expozice Cesty časem
Muzeum Vysočiny Třebíč - volná prohlídka Rajského dvora
Volná prohlídka expozice Svět portálů a bran, Open per4mance
V celém průběhu Noci kostelů je otevřena Farní kavárna U Sv. Prokopa
Otevřeno výdejové okénko :-)
Pestrý program pro děti

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.07.2023)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 od září do června, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
8:00 od září do června, každý týden
16:30 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

     Vlastní dějiny chrámu jsou úzce spjaty s benediktinským opatstvím založeným r.1101 moravskými přemyslovci Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským. Byl budován jako klášterní kostel bazilikálního typu v románsko-gotickém slohu v polovině 13. století. Jeho vnitřní prostor je vítěznými oblouky rozdělen do tří částí vyhrazených pro věřící, mnichy a kněze.

    Po dobytí kláštera uherským králem Matyášem Korvínem r.1468 začala poškozená stavba chátrat. Majetky připadly šlechtě, mniši odešli a svému účelu byl kostel vrácen až v 18. století. Klenba v hlavní lodi byla pod vedením stavitele Kaňky nahrazena novou, na pilíře byly umístěny sochy českých patronů a západní průčelí s věžemi získalo barokní podobu.

    Východní část zůstala zachovaná ve své původní kráse. Dole pod ní se nachází prostorná krypta, která sloužila jako místo posledního odpočinku. Z kostela měla dva vstupy pro ty, kteří se za mrtvé přicházeli modlit.

    Po pravé straně je umístěna barokní socha patrona – opata Prokopa znázorněného se symbolickým podmaněním ďábla. Jemu byl kostel zasvěcen při opravách v roce 1704, původně se jednalo o mariánský chrám.       Mnišský chór je od kněžiště oddělen nižším a užším obloukem než ostatní, takže stavitelé docílili dojmu veliké hloubky stavby a skvělé perspektivy.

    Chrám je zakončen apsidou lemovanou 33 sloupky se zdobenými hlavicemi (symbolizujícími počet let Kristova života) a malou galerií, která pokračovala ochozem kolem celého kostela. Apsida je položená výše, aby byla zdůrazněna posvátnost tohoto místa. Uprostřed je umístěn novogotický skříňový oltář .Vytvořili ho tři čeští umělci pro Světovou výstavu křesťanského umění v Paříži r.1930, kde získal první cenu. Ústřední postavou je první český biskup Vojtěch a vedle něj stojí slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.

    Za oltářem se nachází tři kruhová okna. Prostřední z nich - románská růžice - má zachovánu původní kamenickou výzdobu a její krása vyniká zvláště z venkovní strany. Připomíná v malém ty, kterými se honosí francouzské katedrály.

    Původní fresková výzdoba v boční kapli byla objevena pod nánosem omítky při rekonstrukci vedené začátkem 20.století pražským architektem Hilbertem. Fresky pocházejí z doby stavby chrámu a patří mezi nejstarší na Moravě. Nástěnné malby představují život Jana Evangelisty a jeho soud před císařem Domiciánem. Před několika lety byla ukončena nákladná rekonstrukce, která jim vrátila původní barevnost.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (bazilika)
Noc kostelů v Třebíči (bazilika)
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube