10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lázně Bělohrad, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Otevření kostela, volná prohlídka, výstup na věž, představení zdejších varhan s výkladem varhaníka
17:00 - 20:00
Výtvarná dílnička pro děti – vede Růženka Bičišťová
Malí návštěvníci Noci kostelů si mohou procvičit šikovnost prstíků a odnést si na památku své vytvořené dílko.
18:00 - 18:10
Zahájení bělohradské Noci kostelů 2022
Po úvodním slově duchovního správce farnosti P. ThLic. Grzegorze Puszkiewicze návštěvníky Noci kostelů pozdraví starosta města Lázně Bělohrad Ing. Pavel Šubr
18:10 - 18:15
Hudební okénko – Hans Leo Hassler: Canzon V. Toni, na varhany hraje Patrick Singh
Tóny hudby raně barokního autora Hanse Lea Hasslera nás nadějný mladý bělohradský varhaník přenese do období baroka, kterému bude program dnešního večera věnován
18:15 - 19:15
Bělohradské panství jako součást "šťastné země" Albrechta z Valdštejna – přednáší doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Oblast severovýchodních Čech patřící k frýdlandskému vévodství byla nazývána terra felix – šťastná země. Dozvíme se nejen jaká byla specifika tohoto územního celku, ale také co to konkrétně znamenalo pro bělohradské panství.
19:15 - 19:45
Přestávka, volná prohlídka kostela, výstup na věž, představení zdejších varhan s výkladem varhaníka
19:45 - 20:45
Barokní pouť a poutní místa – přednáší prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Poutě na posvátná místa je fenomén spojený neoddělitelně s dobou baroka. Trasy barokních procesí jsou mnohde dodnes v krajině patrny v podobě drobných sakrálních staveb a připomínají nám propojenost tehdejší zbožnosti s vizuálními vjemy.
20:45 - 21:15
Přestávka, volná prohlídka kostela, výstup na věž
21:15 - 22:15
Krátká ochutnávka barokního pouťového procesí korunovaná koncertem v kostele – připravil a vede Michael Properius Pospíšil
"Jak ptáci staří zpívají, tak mladí po nich pípají" – procesí bývala vedena zkušeným zpěvákem, po kterém zpívané texty poutníci opakovali. V rámci krátké ochutnávky budete mít možnost vžít se do role barokních poutníků.

Celovečerní program:

Občerstvení po celou dobu trvání akce
Posilnění těla bude již tradičně zajišťovat Sbor dobrovolných hasičů z Dolní Nové Vsi.

Informace o kostele

Kostel Všech svatých — v roce 1354 připomínán jako farní, později filiální ke Svatojanskému Újezdu. Současná stavba vznikla za hraděte Bertholda Viléma z Valdštejna v roce 1689. Farnost byla obnovena 1. března 1721. 

Budova kostela je jednolodní, orientovaná.  Vnitřek lodi 17,90 m dlouhý a 9,20 m široký je překlenut třemi křížovými klenbami. Presbytář 7,70 m široký a 6,55 m dlouhý je zaklenut osmibokou lucernou a ukončen apsidou s iluzivní malovanou architekturou od Josefa Kramolína a závěsným oltářním obrazem Všech svatých představující české zemské patrony od Antonína Mühla. Z původního mobiliáře kostela se do současnosti dochovala barokní kazatelna s figurami evangelistů a parapet panské oratoře s ornamentálními řezbami. Cínová křtitelnice s figurálními výjevy a datací 1545 pochází pravděpodobně z výbavy starého kostela. Krom jiného stojí jistě za pozornost reliéfní křížová cesta z roku 1896 zhotovená v dílně Ferdinanda Stuflessera z tyrolské osady  St. Ulrich (Ortisei)  v údolí Gröden na území dnešní Itálie.

Pravidelné bohoslužby se v kostele slouží v úterý, čtvrtek a pátek od 18:00 hodin, v neděli od 9:00 hodin a první sobotu v měsíci od 8:00 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube