07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kyjov, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:20
Mše svatá
Zveme vás ke společnému slavení liturgie.
19:30 - 19:55
Varhanní minikoncert
Krásu kyjovských varhan představí varhaníci a pedagogové Alžběta Plachá a Mario Kudela. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, M. Lightfoota a dalších.
20:00 - 20:15
Hudba liturgického roku
Průřez hudebním doprovodem liturgického roku s kyjovským chrámovým sborem.
20:15 - 20:35
300 let farního kostela – komentovaná prohlídka
Projděte se nejen místy, které běžný návštěvník kostela nevidí. Seznamte se s proměnami duchovního prostoru, který v roce 2023 oslavil 300 let od posvěcení.
20:35 - 21:00
Adorace
V závěru programu nabízíme možnost ztišení a zamyšlení v prostorách farního kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.kyjov.farnost.cz

GPS: 49°0'36.683"N, 17°7'28.980"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Stuška

Kyjovská farnost byla založena r. 1180, kdy premonstránský opat Michal na Hradisku u Olomouce postavil, v trhové vsi Kyjov, farní kostel sv. Martina. Klášteru Hradisko byl Kyjov darován olomouckým údělným knížetem Václavem roku 1126. Patřil mu až do roku 1539.

K farnosti Kyjov patří ještě části Nětčice, Boršov a obce Bukovany a Sobůlky.

Nynější kostel se stal farním r. 1784 a na místě původního stojí nyní hřbitovní kaple se zvonicí sv. Josefa dělníka. Je to bývalý kláštěrní kostel kapucínů, posvěcený 17.10.1723, jednolodní, podélný, neorientovaný a pravoúhle zakončený, sklenutý barokní valenou klenbou. Roku 1734 byla k němu přistavěna boční loď. Ploché, trojúhelníkovým štítem zakončené průčelí kostela bez věže odpovídá předpisům kapucínského řádu. Na průčelí je barevná freska Matky milosrdenství s Ježíškem od Jano Köhlera z roku 1910.

Pod kostelem je kapucínská hrobka.

Vnitřní výzdoba chrámu je pozdně barokní (rokoko) a novější.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od vídeňského malíře Maulbetsche byl neporozuměním odstraněn a nahrazen novým od brněnského malíře Josefa Zeleného z roku 1880.

Oltář v boční lodi byl zasvěcen sv. Martinu. Kazatelna z umělého mramoru s alegorií činné víry na stříšce s reliéfem Kristovy hlavy na řečništi, jakož i protější křtitelnice se sousoším křtu Páně dodala Schweigelova dílna v Brně po roku 1802.

Kamenné sochy sv. Cyrila a Metoděje před kostelem jsou památkou na cyrilometodějské jubileum 1885. Obrazová výzdoba se omezuje na kopii křížové cesty a na dva novější obrazy sv. Martina a Panny Marie.

Malbu kostela provedl roku 1928 Antonín Sychra z Kyjova podle návrhu Jano Köhlera. Jubilejní obnova a výmalba k 250.výročí posvěcení kostela a ke 100.výročí narození Jano Köhlera byla provedena pod odborným vedením akademického malíře Vladimíra Vašíčka ze Svatobořic roku 1973.

Kyjov je od roku 1787 sídlem děkanství.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube