07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Humpolec, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Adresa kostela: Horní Náměstí 272

GPS: 49.5386442N, 15.3631419E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Ptáčníková

Do reformy císaře Josefa II. byl hřbitov, jako i v jiných místech u hlavního kostela - tedy v centru obce. Z hygienických důvodů tento stav již nevyhovoval, a tak patent nařizoval vybudování hřbitova za obcí. Tak se také stalo v Humpolci a roku 1785 byl založen hřbitov nový a používaný dodnes. Od počátku se pohřbívalo na volném prostranství a teprve roku 1849 byl hřbitov obehnán zdí a osázen lípami. Roku 1856 byl hřbitov přepažen na dvě části - pro katolíky a pro evangelíky. Roku 1861 kaplani Josef Stibral a Jeronym Jan Nepomucký Solař vyzvali věřící ke sbírce na postavení důstojného kostela na hřbitově. Získané prostředky nestačily, a tak roku 1864 byl ustanoven desetičlenný výbor, na jehož návrh byla uspořádána věcná loterie. Slavnostní tah s oslavou se konal 19. listopadu 1866. Stavitel Jan Martin bezplatně vyprojektoval podobu budoucího kostela. Schválení proběhlo na městském zastupitelstvu 30. května 1868, které zároveň darovalo kámen původně určený na úpravu Dolního náměstí. Slavnostní zahájení stavby se konalo 26. dubna 1869 a základní kámen byl položen téhož roku. Do podzimu byl kostel pod střechou, leč peněz se stále nedostávalo, a tak byla uspořádána nová sbírka. Z těchto peněz byla postavena věž a provedeny vnitřní a venkovní úpravy. Roku 1876 pořídilo svým nákladem bratrstvo literátského kůru zvony. V roce 1878 byl postaven hlavní oltář sv. Jana Nepomuckého od jihlavského pozlacovače Františka Šibla, tentýž o dva roky později postavil kazatelnu. Postranní oltáře sv. Václava a sv. Barbory vytvořili humpolečtí řemeslníci - řezbář Josef Mengeman a pozlacovač Antonín Drahozal. Autorem obrazů je akadem. malíř Vysekal. A konečně roku 1900 byly u Em. Petra ze Žižkova zakoupeny varhany. Kostel je proveden v novogotickém slohu a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému - stavba byla zahájena při 140. výročí svatořečení tohoto světce. Jedná se o obdélnou stavbu s křížovou lodí a s polygonálně uzavřeným presbytářem. Loď je sklenuta křížovou klenbou. Do kostela se vstupuje skrze vysokou věž s jehlancovou střechou. Na hřbitově nalezneme několik empírových a romantických náhrobků. Dále zde můžeme shlédnout sochařskou výzdobu - hrob matky sochaře Č. Vosmíka s jeho známou sochou Krista na poušti, na náhrobku kněze J. Černého je umístěna socha Krista - Pastýře od O. Sandthera, sochu ležící ženy od K. Dvořáka na náhrobku rodiny Joklovy a Chalupovu hrobku podle návrhu J. Horára. Staviteli Janu Martinovi a jeho manželce Josefě připadlo čestné místo u zdi kostela. Z dalších významných osobností zde pochovaných můžeme zmínit - Jana Sluníčka, malíře Stanislava Doležala a děkana Antonína Rafaela Vosmíka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube