10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hořice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 19:00
Program pro děti
Formou hry se mladší děti mohou seznámit s kostelem a s křesťanstvím.
17:00 - 20:00
Malé občerstvení před kostelem
18:30 - 19:15
Prohlídka varhan s Filipem Šťovíčkem
19:30 - 20:00
Historky ze života hořického farníka vesele i vážně (Aleš Vostřez)
20:00 - 22:00
Prohlídka kostela, duchovní hudba, modlitba
20:00 - 24:00
Četba Lukášova evangelia
Přijďte se zaposlouchat v tichu kostela do Lukášova evangelia. Při bohoslužbách v kostele se čte vždy jen krátký úryvek. Toto je jedinečná příležitost naslouchat Ježíšovu příběhu od začátku do konce. ☺ Je možné přijít a zůstat jen na chvíli.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-horice.cz

GPS: 50°22'0.858"N, 15°37'55.665"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Filip Janák

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru Hořic cca 150 m od autobusového nádraží.

Barokní kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1741 - 48 podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stojí na místě starého gotického kostelíku, zničeného r. 1738 požárem. Kostel je orientovaná stavba na křížovém půdoryse. Při severozápadní straně stojí hranolová, v jádře gotická věž s arkádovým ochozem a osmibokou bání. Zařízení kostela je barokní a klasicistní. V 90. letech minulého století prošel chrám rozsáhlou rekonstrukcí, stejně jako historické varhany. V r. 1820 zde byli oddáni rodiče Bedřicha Smetany. V areálu děkanského kostela se nachází cenný soubor barokních sakrálních plastik, připisovaných žákům Braunovy školy, kteří přicházeli v průběhu 1. pol. 18. stol. z blízkého Kuksu (Kristus v zahradě Getsemanské, Panna Marie s Ježíškem a sv. Jan Nepomucký).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube