10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Valašské Meziříčí - Krásno, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Koncert sboru Cantio - pod vedením Petra Zavičáka
Zazní skladby od 16. století do současnosti.
19:00 - 22:00
Výstava ornátů
Výstava kněžských ornátů z archivu farnosti.
19:45 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s komentářem odborného pracovníka MěÚ Valašské Meziříčí Petra Zajíce.

Informace o kostele

WWW: http://zivotfarnosti.hyperlink.cz/

GPS: 49°28'40.243"N, 17°58'8.500"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohdan Mikušek

Kostel sv. Jakuba Většího v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí)

byl postaven v 16. století v a to na místě rotundy z 12. století, jejíž pozůstatky byly objeveny pod základy kostela.
První písemná zpráva o tomto kostele je z roku 1545. Přestože vstupní žlábkový portál má gotický charakter, kostel sám je vybudován v renesančním slohu, má nepravidelný presbytář a vysokou střechu s věžičkou. Pozdější dostavby byly realizovány v barokním stylu a barokní je také obraz světce a před kostelem umístěná socha sv. Josefa s Ježíškem datovaná chronogramem do roku 1762. U tohoto kostela se také nacházel hřbitov pro Krásno a okolní obce.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube