07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Valašské Meziříčí - Krásno, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:15 - 19:45
Oběť Abrahámova, Zpěv návratu - recitace básní Jana Zahradníčka
Oběť Abrahámova je poetickým ztvárněním příběhu o obětování Abrahámova syna Izáka (podle knihy Genesis, 22. kap.), jehož autorem je básník, překladatel a esejista Jan Zahradníček (+1960). Recituje Václav Dřímal, hudební doprovod Jan Štěpán (varhany).
20:00 - 21:00
Koncert sboru Cantio - pod vedením Petra Zavičáka
Zazní skladby od 16. století do současnosti. Sbor Cantio je chrámový sbor valašskomeziříčské farnosti, který dokáže interpretovat nejen díla klasické hudby, ale také např. spirituály nebo lidové písně.

Informace o kostele

WWW: http://zivotfarnosti.hyperlink.cz/

GPS: 49°28'40.243"N, 17°58'8.500"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohdan Mikušek

Kostel sv. Jakuba Většího v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí)

byl postaven v 16. století v a to na místě rotundy z 12. století, jejíž pozůstatky byly objeveny pod základy kostela.
První písemná zpráva o tomto kostele je z roku 1545. Přestože vstupní žlábkový portál má gotický charakter, kostel sám je vybudován v renesančním slohu, má nepravidelný presbytář a vysokou střechu s věžičkou. Pozdější dostavby byly realizovány v barokním stylu a barokní je také obraz světce a před kostelem umístěná socha sv. Josefa s Ježíškem datovaná chronogramem do roku 1762. U tohoto kostela se také nacházel hřbitov pro Krásno a okolní obce.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube