10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chlístovice, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:10
Úvodní slovo
17:00 - 21:00
Výstava maleb kostela
výstava maleb kostela od místních umělců, možnost kresby kostela dětmi i dospělými
18:00 - 18:45
Brass Amsable GB
hudební vystoupení
18:45 - 19:15
Komentovaná prohlídka interiéru kostela
netradiční pohled na kostel
19:15 - 21:00
Ticho kostela promlouvá
prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

vlak Kutná Hora - Týniště, cca 3 km pěšky

Kostelík založil roku 1402 Berka z Dubé na zaniklém hradišti ležícím nad říčkou Vrchlicí východně od vsi Chlístovice. Svůj osud krátce spojil s nedalekým dvorcem a následně i hradem Sion a jeho pánem Janem Roháčem z Dubé. Z té doby pochází i zvon (2. pol. 15.stol.), který je dílem kuthohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka. V 18. stol. byl kostel zbarokizován.
Obec Chlístovice se rozkládá po obou březích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od Kutné Hory. První zmínka o obci je již z roku 1359. Za osadou na východní straně se vypíná „Sionský kostelík a pod ním „Sionský mlýn a na protější straně staré hradiště „S i o n. Hrad vystavěl okolo roku 1420 horlivý Táborita Jan Roháč z Dubé. Hrad se stal brzy útočištěm všech stejně smýšlejících. Roku 1437 byl hrad po dlouhém obléhání dobyt a Roháč byl se svými několika bojovníky zajat a posléze v Praze popraven oběšením.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube