10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hnojice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 16:00
Zahájení
16:30 - 17:00
Růženec
Modlitba růžence
17:00 - 17:45
Mše svatá
18:00 - 18:05
Volání zvonů
I zvony hlásají radostnou zvěst
18:00 - 21:00
Individuální prohlídka kostela
Prostor pro ztišení
21:00 - 21:00
Ukončení

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube