28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:55 - 18:00
Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
18:00 - 19:30
Dětský koncert - vystoupení dětí a mládeže
Hudební vystoupení dětí a mládeže z Ďáblic a okolí - hra na nástroje: housle, příčná flétna, harfa + klavírní doprovod
19:30 - 21:00
Tvořivá dílna pro děti - skládačky, omalovánky, kvíz pro větší děti
Tvořivá dílna pro děti - skládačky, omalovánky, Detektiv v kostele - kvíz pro větší děti
19:30 - 21:00
Co skrývá sakristie - prohlídka liturgických předmětů, k čemu a kdy se používají
Možnost prohlédnout si liturgické předměty s výkladem o jejich použití
19:30 - 21:00
Prohlídka kaple a jejího okolí, informace o historii kaple
Možnost prohlédnout si kapli i okolí, podívat se na kůr, do sakristie a dozvědět se něco o historii kaple a o řádu Křižovníků
19:30 - 21:00
Prezentace chráněné dílny dívčí katolické školy
Prezentace chráněné dílny při dívčí katolické střední škole sídlící v klášteře Křižovníků u Karlova mostu.
21:00 - 21:30
Společná modlitba růžence
21:30 - 22:00
Osobní modlitby a ztišení při svíčkách
Modlitby, ztišení a adorace při svíčkách

Informace o kostele

WWW: http://www.kapledablice.cz

Adresa kostela: U Parkánu 30/4

GPS: 50°8'54.188"N, 14°29'6.339"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alžběta Mošničková

Návaznost na dopravu:

Bus 103, 202, 348, 368, 369 - zastávka Ďáblice

Bus 103, 348, 368,369 z -M- Ládví nebo z Březiněvsi, Neratovic ...

Bus 202 z Bohnic, Dolních Chaber nebo Čakovic, Kbel. Doprava z Letňan s přestupem na 202 (Obchodní centrum Čakovice) Doprava z Proseka a Kobylis s přestupem na 103 (Střelničná / Třebenická / Sídliště Ďáblice)  

Ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava pocházející z roku 1755 se nachází v původním středu obce Ďáblice, dnešní městské části Praha 8 - Ďáblice.

Kaple zaujímá střed průčelního křídla zámku v celé jeho výši. Na mansardové střeše je cibulovitá věžička. Vchod do ďáblické kaple je přímo z ulice U Parkánu č. 4. Na třech klenbách vnitřního prostoru se nacházejí freskové malby: „Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahamovi“, „Abraham hostí Hospodina“  a „Sv. Václav vyučuje pohanské děti a dává je křtít“. Nad barokním hlavním oltářem je malovaný obraz znázorňující Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava od Ignáce Raaba. Po stranách oltáře nad brankami stojí vyřezávané sochy sv. Heleny a sv. Augustina. Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala. Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava na Proseku. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Nedělní bohoslužby jsou v kapli slouženy v 10:30 a při některých církevních svátcích.

Podrobné informace na: www.kapledablice.cz

Adresa: U Parkánu 4

Praha 8 - Ďáblice Duchovním správcem je P. Tomáš Gregůrek O.Cr.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube