07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Divišov-Měchnov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Sjezd z dálnice D1 na 41km, směr Praha - Brno.

Římskokatolická farnost Divišov. Románský kostel asi z přelomu 12. a 13. století původně tvořil součást venkovského opevnění, jak o tom svědčí mimořádně výhodná dominantní poloha v terénu. Barokní obraz patrona kostela svatého Martina (+397), římského vojína na koni, který se dělí se žebrákem o svůj plášť, je velmi výmluvným a důležitým poselstvím také pro naši dobu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube