10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Divišov-Měchnov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 19:00
Prohlídka kostela a věže s případným výkladem
Románský kostel s barokním oltářem. Na věži je nově zavěšený restaurovaný zvon Martin z roku 1526, který byl po 80-ti letech navrácený z Divišova.

Informace o kostele

GPS: 49°47'47.441"N, 14°54'4.297"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Miloslav Kněz

Návaznost na dopravu:

Sjezd z dálnice D1 na 41km, směr Praha - Brno.

Římskokatolická farnost Divišov. Románský kostel asi z přelomu 12. a 13. století původně tvořil součást venkovského opevnění, jak o tom svědčí mimořádně výhodná dominantní poloha v terénu. Barokní obraz patrona kostela svatého Martina (+397), římského vojína na koni, který se dělí se žebrákem o svůj plášť, je velmi výmluvným a důležitým poselstvím také pro naši dobu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube